Consolidarea educației interculturale prin parteneriate eficiente cu părinții

Universitatea de Stat din Moldova continuă activitățile de promovare a educației interculturale prin diseminarea bunelor practici însușite în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu 6 universități partenere din țară, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din
Elveția.

Datorită semnării unei Convent̗ii-cadru de parteneriat între Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Universitatea de Stat din Moldova s̗i instituțiile de învățământ preuniversitar (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău), la 25 și 27 octombrie curent au fost organizate două ateliere online cu părinții privind conștientizarea importanței educației interculturale și crearea unui
mediu școlar mai incluziv, deschis diversității de orice natură: de limbă și cultură, de gândire, de
gen etc. 

Activitățile au fost coordonate de dna dr. conf. univ. Dorina ROTARI și moderate de profesoarele Galina DRUȚĂ și Mariana LUNCAȘU, masterande la Facultatea de Litere (programul „Limbă, literatură și civilizație românească”). La ateliere au participat 48 de părinți (6 tătici și 42 de mămici), iar în calitate de invitate au fost prezente cu un cuvânt de salut dna Daniela VACARCIUC, directoare a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, dna Elena BANARI, șefă Catedra Limbă și comunicare la Colegiul „Alexei Mateevici” și dna Daniela PREAȘCA, expertă în monitorizarea și evaluarea proiectului.


Implicarea tuturor actanților educaționali în procesul de promovare și dezvoltare a educației interculturale are ca sop crearea unei culturi a conviețuirii pașnice și a dialogului intercultural în societatea contemporană, prin promovarea diversității și a incluziunii.