„EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ: CE? DE CE? CUM?”. SEMINAR MUNICIPAL ÎN PARTENERIAT CU CE PRO DIDACTICA

La 21 mai 2008, liceul „Nicolae Iorga” din Chişinău a găzduit seminarul municipal „Educaţie interculturală: Ce? De ce? Cum?”, organizat de Secţia Informare şi Relaţii cu Comunitatea din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport mun.Chişinău, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

Programul seminarului a inclus:

  • Familiarizarea cu activităţile de educaţie interculturală realizate de liceul-gazdă;
  • O iniţiere în problematica educaţiei interculturale:
    • Competenţa interculturală: prevederile politicii educaţionale din R. Moldova (Curriculumul Naţional)
    • Competenţa interculturală ca şi competenţă-cheie pentru educaţia secolului XXI (UNESCO, Competenţele cheie pentru învăţămîntul european etc.)
    • Concepte de bază pentru realizarea educaţiei interculturale: identitate culturală, societate multiculturală, de la pedagogia culturii la pedagogia interculturală, toleranţă interetnică,  etc.
  • O prezentare a experienţei CE PRO DIDACTICA pe domeniul vizat.

În ateliere, participanţii au formulat recomandări concrete pentru acţiuni şi activităţi de educaţie interculturală realizabile în cadrul activităţii extracurriculare, orelor de dirigenţie şi predării disciplinelor şcolare.
Participanţilor le-a fost oferită o donaţie de carte din partea CE PRO DIDACTICA: manualul „Să ne cuoaştem mai bine”, ediţiile în limba română şi limba rusă (educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare din R. Moldova).