ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII PROFESIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

În perioada 19-22 martie 2008, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA s-a desfăşurat programul de instruire„Elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii”, destinat echipelor manageriale din 4 şcoli profesionale (Şcoala Profesională Floreşti, Şcoala Profesională nr.1, or. Cupcini, Şcoala de Meserii nr.17, or. Glodeni, şi Şcoala Profesională Mărculeşti, rn. Floreşti), participante la proiectulConsolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Republica Moldova (CONSEPT).

Seminarul-training  a avut drept scop oferirea unui suport profesional echipelor manageriale la elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii (PDŞ). În cadrul acestei activităţi de formare, participanţii au conştientizat necesitatea şi utilitatea elaborării şi implementării  unui plan de dezvoltare funcţional; au identificat factorii determinanţi ai consolidării capacităţii vitale a organizaţiei; au actualizat cunoştinţele vizavi decomponentele planului de dezvoltare a unităţii şcolare, structura logică a proiectului; au reflectat asupra punctelor forte şi ale eventualelor riscuri vizavi de implementarea PDŞ.
De asemenea, în cadrul acestui stagiu, managerii şi-au dezvoltat  abilităţile de elaborare şi structurare a unui proiect de dezvoltare în dependenţă de context: au formulat misiunea şi viziunea şcolii; au efectuat analizele SWOT, PEST; au identificat şi au prioritizat  problemele existente în şcoala pe care o administrează; au formulat  obiectivele  planului de dezvoltare a şcolii etc.
Dezvoltarea profesională a participanţilor a fost monitorizată pe tot parcursul trainingului de formatorii Centrului: Valentina CHICU, Gheorghe GÎRNEŢ, Victor SÎNCHETRU şi Gheorghe ŞALARU.
În perioada 10-12 aprilie 2008, conform planului de activitate, urmează să fie organizat şi realizat următorul  stagiu de formare, în cadrul căruia se va lucra asupra schiţelor de planuri de dezvoltare pregătite şi prezentate de cele 4 şcoli.

Rima Bezede
Coordonatoare de proiect