PREZENTAREA REZULTATELOR STUDIULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ A NECESITĂŢILOR DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN UNIVERSITĂŢI

Pestalozzi

La 21 decembrie curent, în Sala Polivalentă a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, echipa de proiect Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice şi grupul de sociologi care a realizat studiul de constatare a situației curente cu privire la dezvoltarea competenței interculturale în 3 universități (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și Universitatea de Stat din Comrat) au prezentat rezultatele evaluării.

În evaluarea situaţiei iniţiale au fost cuprinşi circa 150 de studenți, 49 de cadre didactice și peste 40 de manageri de la diferite niveluri. Instrumentarul de evaluare l-au constituit chestionarele și interviurile de grup. Diagnosticarea situaţiei de la facultăţile cu profil pedagogic a fost necesară înainte de demararea proiectului, în cadrul căruia profesorii universitari vor fi ghidaţi în elaborarea curriculumului pentru disciplina opţională Educaţia interculturală şi a modulului respectiv din alte curricula disciplinare.

Trecerea în revistă a problemelor pe care le sesizează managerii instituţiilor de învăţământ superior, profesorii care predau discipline din domeniul ştiinţelor educaţiei şi studenţii a confirmat stringenta necesitate a abordării subiectului. Provenind din medii multietnice şi variate cultural, studenţii demonstrează înţelegerea situaţiei actuale, într-o Europă atât de variată cultural, etnic, religios, şi a profunzimii impactului pe care îl poate avea asupra elevilor ignorarea problemelor care generează ignorare, stereotipuri, discriminare, intoleranţă, segregare etc. Ca viitori pedagogi, aceştia văd căile de soluţionare a conflictelor în informarea şi formarea subiecţilor.

Profesorii, la rândul lor, constată că diversitatea culturală a studenţilor poate deveni benefică pentru formarea competenţei lor interculturale doar dacă este valorificată strategic, cu tact, înţelepciune şi având în faţă finalităţi distincte. În acest scop, preconizata elaborare a documentelor care vor facilita dezvoltarea şi optimizarea curriculară în instituţiile cu profil pedagogic va trebui concepută ca una de aprofundare (anumite unităţi de conţinut ale disciplinelor din aria ştiinţelor educaţiei se vor studia în profunzime); de extindere (una dintre unităţile de conţinut şi anumite competenţe se vor completa prin noul curs opţional, care va cuprinde conţinuturi noi şi competenţe extinse); de integrare (cursul va fi conceput la intersectarea şi suprapunerea disciplinelor, combinând competenţe şi conţinuturi din diverse discipline predate actualmente) sau inovativ (vor fi concepute cursuri noi, cu tematică deocamdată neabordată în curricula aprobate instituţional).

În acest context, nevoile specifice de formare a cadrelor didactice universitare au fost valorificate printr-o evaluare finală a activităţii, iar rezultatele acesteia au reperat punctele-cheie ale viitoarelor sarcini din cadrul proiectului: asigurarea profesorilor cu un amplu suport teoretic; exersarea diverselor modalităţi de conceptualizare a documentelor curriculare necesare; studierea experienţei altor ţări; valorificarea experienţei profesorilor şcolari implicaţi în proiectele CNTM etc.

Tatiana Cartaleanu, expert în proiect