Experiențe de educație interculturală în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Iargara

Activitatea interculturală „Arta cunoașterii de sine și a celuilalt”, desfășurată în data de 10 aprilie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Iargara, ca urmare a trainingului desfășurat în cadrul proiectului implementat cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția – ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza 2, a fost un succes remarcabil. Învățătoarea claselor primare, dna Rodica COJUHARI, a îmbunătățit competențele interculturale ale elevilor săi, oferindu-le ocazia de a-și descoperi propriile aptitudini și preferințe, și învățându-i să comunice cu colegii lor de manieră pozitivă.

La activitate au participat 14 elevi din clasa a II-a. În cadrul activității, elevii au fost încurajați să formeze grupuri după un criteriu simplu și să realizeze autoportretul prin completarea fișei ”Despre mine”. Apoi, membrii grupului au completat tabelul ”Preferințe și aptitudini”, prin scrierea prenumelui în rubrica care corespunde cu faptele făcute cu plăcere/preferate. Activitatea a fost realizată în grup, respectând timpul alocat de 15-20 de minute.

Ulterior, elevii au avut ocazia să analizeze un tabel, completat de toate grupurile, prin continuarea enunțurilor lacunare: ”Eu mă asemăn/mă deosebesc…”, ”Eu pot să…”, ”Culoarea mea preferată este…”, ”Îmi place de mine, deoarece…”, ”Apreciez la colega mea…”. În urma activității, elevii au ajuns la concluzia că este important să ne cunoaștem aptitudinile, talentele și interesele proprii, și că, prin interacțiune pozitivă și comunicarea cu ceilalți, ne putem asigura o stare de bine și o viață armonioasă.

Activitatea a favorizat multiaspectual dezvoltarea competențelor interculturale la elevi, precum deprinderile de lucru în grup, prietenia, colaborarea, cooperarea, dar și toleranța, respectul reciproc. De asemenea, elevii și-au dezvoltat abilitățile de autocaracterizare, au aplicat exerciții de spargere a gheții, au dezbătut anumite subiecte, s-au antrenat în testul proiectiv, jocul de rol și activitatea independentă.