FORMARE CONTINUĂ… PENTRU FORMARE INIȚIALĂ ÎN AGRICULTURA ORGANICĂ

Devram-logo_page-0001 (1)

În perioada 26-28 octombrie curent, 20 de cadre didactice din instituțiile beneficiare ale proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, dar și din celelalte instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol din republică au participat la un seminar online cu genericul ”Agricultura ecologică”, organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Activitatea vine să completeze șirul de acțiuni ale proiectului ce presupun implementarea în învățământul profesional tehnic, pentru cca 25 de meserii și specialități, nivelul 3-4 CNCRM, a unei noi discipline  ̶  ”Agricultura ecologică”, orientate spre pregătirea profesională a viitorilor muncitori calificați, tehnicieni, agronomi și a altor categorii de specialiști.

Într-o primă etapă fiind elaborat pachetul de materiale curriculare, Ina Griza, coordonatorul grupului de  autori, a prezentat, în debutul trainingului, constatările făcute în baza unui chestionar aplicat cadrelor didactice de specialitate pe marginea produselor recent concepute. Chestionarea a avut drept scop stabilirea meseriilor/specialităților în cadrul cărora va fi integrat curriculumul, a competențelor care trebuie vizate de programele de învățământ, a modulelor/unităților de învățare/conținuturilor care vor fi incluse în funcție de meserie/specialitate, dar și planificarea estimativă a semestrului/anului de studii, analiza corespunderii necesităților sectorului în termeni de competențe profesionale specifice, pentru îmbunătățirea ulterioară a calității documentelor respective.

Sesiunile de instruire, desfășurate de o manieră interactivă, cu elemente de interdisciplinaritate, și-au propus să aducă la cunoștința audienței informații de ultimă oră din domeniu: ”Poluarea solurilor și a apelor cu nutrienți din agricultură”; ”Măsuri de combatere a poluării cu nutrienți”; ”Îngrășămintele chimice și organice. Beneficiile ecologice și economice din aplicarea îngrășămintelor organice locale”; ”Influența fertilizanților chimici și organici asupra calității apelor naturale”; ”Raționalizarea și optimizarea utilizării îngrășămintelor organice”; ”Promovarea practicilor agricole și a agriculturii ecologice”; ”Irigarea solurilor: necesitate și consecințe”; ”Protecția și managementul fertilității solului în Republica Moldova”; ”Măsuri pentru îmbunătățirea calității solurilor”.

Pe parcursul celor trei zile de formare, cursanții au primit multă informație la temă, prezentată sub formă de prelegere. Aceasta a fost însoțită de nenumărate intervenții ”active”, de realizare a unor sarcini, dar și teme de casă, diverse prin conținutul lor, inclusiv cu utilizarea instrumentelor didactice de dezvoltare a gândirii critice. Reacția celor prezenți a fost una constructivă și responsabilă, de implicare plenară, dovadă fiind atitudinea demonstrată de-a lungul activității și produsele prezentate.

Plarforma Jamboard, tehnica Cinquain (având ca ”sursă de inspirație” problematica poluării), studii de caz, chestionare etc.  ̶  sunt doar câteva din instrumentele folosite de cei doi formatori, Valeriu Gorincioi și Igor Povar, care au subordonat mesajul activității unui gând de-al lui Albert  Einstein: ”Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul”, parafrazat astfel:  ”Dumnezeu nu joacă zaruri cu Pământul”.

În scurt timp, disciplina ”Agricultura ecologică” va deveni parte a învățământului profesional tehnic de profil,  aducând în ”arsenalul” de formare a specialiștilor pentru sectorul agroalimentar din Republica Moldova o nouă viziune.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.