Formare de formatori în cadrul platformei „Educație”

Manageri și profesori de pe ambele maluri ale Nistrului participanți la trainingul de astăzi, 9 decembrie, organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, își doresc să devină formatori privind dezvoltarea abilităților sociale ale adulților. Întrucât misiunea acestora este de a facilita dobândirea de cunoștințe și competențe prin proiectarea și dirijarea unui proces de învățare interactiv, care să dinamizeze gândirea și atenția, să încurajeze schimbul de idei și de experiență, îndeplinirea acestei misiuni necesită formare continuă.

În linii generale, aceste aspecte au constituit reperele activității de astăzi, care și-a propus să inițieze participanții în ABC-ul calității de formator în educația adulților.

Un training axat pe analiză, definire, implementare și evaluare, pe învățare experiențială, pe CUM SĂ FACI, adică pe dezvoltarea de competențe. Un training activ, diversificat, în care exercițiul a fost cap de afiș. Un training conceput în cheia unui model de urmat în organizarea de activități pentru adulți, oferit de formatoarele Elena CREANGĂ și Svetlana TURCEAC.