Formare de formatori pentru educația adulților, promoția I, 2024

În perioada 12 februarie-12 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat programul ”Formarea continuă a formatorilor”, având drept beneficiari 15 cadre didactice și manageriale.

În opinia cursanților, oferta de pregătire a specialiștilor în educația adulților și în mentorat a răspuns așteptărilor lor. Mai ales că formatorii și-au văzut sarcina în ”…a-i face conștienți de faptul că responsabilitatea în fața adulților – de orice vârstă – nu este mai mare sau mai mică decât în fața copiilor, ea este diferită la nivelul asigurării didactice prealabile a cursului”.
Conținuturile abordate pe parcursul instruirii, de formatorii Valeriu GORINCIOI, Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Angela TOMIȚA, au vizat întâi de toate formarea competențelor necesare proiectării și desfășurării unui demers construit pe fundamentele pedagogice și psihologice ale andragogiei (conceptualizarea unui training în auditoriu sau online; respectarea algoritmului de utilizare a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, de scriere și discuție, de argumentare; aplicarea principiilor și algoritmilor funcționali pentru tehnicile interactive etc.).
Programul s-a încheiat printr-o sesiune de follow-up, pentru care participanții au elaborat proiectul unui curs/program adresat adulților din diverse domenii, în vederea dezvoltării unor competențe profesionale clar definite, cu detalierea cel puțin a unei secvențe didactice concrete, în cheia cadrului ERRE. Prezentările au demonstrat cunoașterea particularităților de vârstă ale segmentului de beneficiari; a cadrului de învățare și proiectare Evocare-Realizare a sensului-Reflecție-Extindere; a strategiilor de lucru (Scriere liberă, Asocieri libere, Brainstorming, GP, 6 Cum?, Diagrama Venn, Mozaic, Predare complementară, SINELG, Simulare, Brawriting etc.) și a sarcinilor caracteristice fiecărei etape; a platformelor și instrumentelor TIC eficiente în educația adulților (Google, Menti, Prezi, LearningApps, GoogleClassroom, Youtube, Jamboard, LearningApps, GoogleClassroom etc.); a modalităților de diminuare a barierelor în învățare provocate de implicațiile cursanților dificili; a specificului relației de mentorat etc.
Pe întreaga durată a programului, cursanții au demonstrat un interes sporit pentru subiectele în discuție și implicare în activități, învățând, reflectând și acționând, dintr-o nouă perspectivă, cea de formator al generațiilor de adulți din contemporaneitatea noastră. Chestionarele de evaluare finală ne-au oferit impresii și rezultate relevante și foarte diverse vizavi de obiectivele proiectate și atinse în mod participativ, dar și sugestii constructive de colaborare ulterioară și de valorificare a achizițiilor teoretice și practice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *