FORMARE DE FORMATORI PENTRU INSTRUIREA ADULŢILOR

logo-Devram

Cadre didactice ce predau discipline agronomice şi economice, profesori de informatică şi de chimie, metodişti din instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol beneficiare ale proiectului DevRAM, Partea I au participat, în perioada 28-30 ianuarie curent, la trainingul ”Formare de formatori. Strategii de instruire a adulţilor”.

Această sesiune de instruire, care se înscrie într-o largă paletă de cursuri organizate în cadrul proiectului de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, completează acţiunile de consolidare a capacităţilor instituţiilor vizate ca prestatori de servicii de formare profesională continuă.

Suportul de curs, elaborat reieşind din nevoile de învăţare şi aşteptările celor prezenţi, a inclus atât repere teoretice, cât şi recomandări practice. Ce înseamnă specialist în formare? Cum se proiectează, se desfăşoară şi se evaluează o activitate de învăţare sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale? Cum organizăm prezentările, analizele, dezbaterile, pentru mai multă eficienţă? De câtă exersare e nevoie? Particularităţile instruirii adulţilor; dinamica grupului, tipuri de cursanţi şi soluţii creative privind menţinerea interesului şi motivarea acestora pentru învăţare; etapele dezvoltării grupului în cadrul unui training; stiluri de învăţare şi modalităţi de ajustare a demersurilor, proiectarea unei sesiuni şi cadrul ERRE – unul dintre pilonii dezvoltării gândirii critice; forme de organizare a activităţii şi specificul comunicării didactice în grupele de adulţi etc. sunt doar câteva dintre subiectele aduse în atenţia audienţei de către Olga Cosovan şi Angela Grama-Tomiţă, formatori cu o bogată experienţă în domeniu.

Cele 3 zile de training au fost ”trăite” de o manieră interactivă, cursanţii având posibilitatea să ia cunoştinţă de o diversitate de abordări şi tehnici, demonstrând mult interes şi implicându-se cu responsabilitate în rezolvarea sarcinilor.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.