Formare pentru sprijin pedagogic și psihologic în procesul de integrare a adolescenților și a tinerilor refugiați din Ucraina

Centrul Educațional PRO DIDACTICA a dat startul programului de formare ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați”. Activitatea este realizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul inițiativei de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, și în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării.

Programul se adresează personalului-cheie din toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, dar și din Universitatea Tehnică a Moldovei, în ale cărei cămine sunt înființate două ”Spații Sigure Oranj” destinate refugiaților pentru activități educaționale și recreative. Acesta are drept scop dezvoltarea competențelor indispensabile acordării de suport în integrarea adolescenților și a tinerilor ucraineni aflați pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a evenimentelor din țara lor de baștină, pentru a atenua riscul discriminării și a asigura o mai bună incluziune psihosocială a acestora.

Cei circa 270 de manageri, profesori, psihologi și pedagogi sociali din 91 de centre de excelență, colegii, școli profesionale și din Universitatea Tehnică a Moldovei vor fi pregătiți ca experți pentru instituțiile pe care le reprezintă. Aceștia vor avea rolul de persoane-resursă abilitate să organizeze, la necesitate, activități de formare continuă în domeniul educației interculturale, al deprinderilor de viață și al unui stil de viață sănătos, al asigurării stării de bine în școală și al consilierii educaționale a tinerilor, al rezilienței emoționale a cadrelor didactice, precum și să ofere consultanță în vederea facilitării inserției sociale a beneficiarilor centrelor comunitare pentru persoanele refugiate.

Sesiunile de training se vor desfășura pe parcursul lunii iunie, în trei tururi, fiind moderate de formatori cu o bogată experiență profesională.

Inițiativa de sprijinire a refugiaților este lansată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Aceasta vine să contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri și familiile acestora), prin dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, asigurarea accesului la servicii de sănătate, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.