Formare pentru un management educațional de succes

Programul ”Managementul educațional”, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare și coordonat de Lilia NAHABA, și-a convocat ieri, 15 noiembrie, cursanții pentru sesiunea de follow-up. Cele 25 cadre de conducere din învățământul general și-au prezentat tema de acasă: elaborarea, în baza necesităților instituțiilor în care activează, a unui obiectiv strategic, iar în baza lui – a unui obiectiv operațional și a acțiunilor pe care le implică realizarea acestuia. Lucrările au fost analizate de întreg grupul, colegii oferind un feedback constructiv.

Ediția 12 octombrie-15 noiembrie 2023 a programului complex de formare ”Managementul educațional”, desfășurată online, cu sesiuni sincron și asincron, a fost facilitată de Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU.

Având drept obiectiv dezvoltarea competențelor manageriale indispensabile optimizării și modernizării activității instituțiilor din sistem, aceasta a abordat multiaspectual, teoretic și practic, domenii importante pentru orice cadru de conducere: ”Managementul calității”, ”Cultura organizațională”, ”Managementul schimbării”, ”Planificarea strategică”, ”Managementul implementării curriculumului școlar”, ”Managementul resurselor financiare”, ”Arta dirijării”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *