Formare pentru un management educațional de succes

Programul ”Managementul educațional”, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare și coordonat de Lilia NAHABA, și-a convocat ieri, 15 noiembrie, cursanții pentru sesiunea de follow-up. Cele 25 cadre de conducere din învățământul general și-au prezentat tema de acasă: elaborarea, în baza necesităților instituțiilor în care activează, a unui obiectiv strategic, iar în baza lui – a unui obiectiv operațional și a acțiunilor pe care le implică realizarea acestuia. Lucrările au fost analizate de întreg grupul, colegii oferind un feedback constructiv.

Ediția 12 octombrie-15 noiembrie 2023 a programului complex de formare ”Managementul educațional”, desfășurată online, cu sesiuni sincron și asincron, a fost facilitată de Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU.

Având drept obiectiv dezvoltarea competențelor manageriale indispensabile optimizării și modernizării activității instituțiilor din sistem, aceasta a abordat multiaspectual, teoretic și practic, domenii importante pentru orice cadru de conducere: ”Managementul calității”, ”Cultura organizațională”, ”Managementul schimbării”, ”Planificarea strategică”, ”Managementul implementării curriculumului școlar”, ”Managementul resurselor financiare”, ”Arta dirijării”.