FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII EUROPENE

Pe data de 27-28 aprilie 2016, un grup de profesori din ţară, care predau în şcoli disciplina opţională „Integrare europeană pentru tine”, participă la un program de formare continuă la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în baza curriculumului actualizat recent şi recomandat pentru utilizare de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Activitatea are loc în cadrul proiectului internaţional “Lecţii europene”, desfăşurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania şi  cu Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia, la sediul centrului de pe Armeneasca 13, incepind cu orele 9.00.

formare cadreScopul proiectului în cauză constă în crearea premiselor pentru dezvoltarea valorilor europene şi pentru recunoaşterea  şi aplicarea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova. Beneficiarii finali ai proiectului sînt elevii de vîrsta de 16-18 ani, prin încurajarea acestora să afle mai multe lucruri despre valorile UE, despre istoria şi politica acesteia; ajutîndu-i să înţeleagă şi să recunoască valoarea comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Anterior, proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi cunoştinţe despre procesele de integrare europeană prin pilotarea disciplinei opţionale ” Integrare Europeană pentru tine” pentru învăţămîntul liceal, dar şi a programului de formare pentru profesori în vederea implementării disciplinei date.
Temele noi incluse în curriculum şi în practicumul pentru elevi vizează  Uniunea Europeană şi evoluţia ei, instituţiile juridice şi de control ale Uniunii Europene; procesul decizional în Uniunea Europeană; şedinţele şi procedurile de decizie în Parlamentul European; integrarea economică europeană a Republicii Moldova: documente ce vizează integrarea europeană a Republicii Moldova; probleme specifice procesului de integrare economică a ţării noastre; pieţe noi de export pentru produsele moldoveneşti; extinderea Uniunii Europene:  Republica Moldova până şi după semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, perspectivele extinderii europene, relaţiile Republica  Moldova – Uniunea Europeană; migraţiile ilegale şi problema demografică în spaţiul european, Uniunea Europeană  şi criza migraţiei arabe. Seminarul are loc într-o manieră interactivă, valorificînd experienţele avansate ale cadrelor didactice, dar şi noile conţinuturi, adaptate la contexte educaţionale specifice, ţinînd cont de unele obstacole şi atitudini reticente. Astfel, pînă la finele anului curent, profesorii formaţi vor transmite achiziţiile lor colegilor din zonă, servind ca persoane-resursă. Recunoaştem că nu este deloc favorabil contextul socioeconomic şi politic actual pentru noi, mai ales că reforma în justiţie pentru instaurarea unui stat de drept şi lupta anticorupţie încă nu s-au încununat cu succese vizibile şi tergiversarea unor schimbări creează obstacole serioase în educarea generaţiilor în creştere şi în promovarea valorilor europene la nivel personal, instituţional şi comunitar.
Proiectul  va continua pînă la sfîrşitul anului curent şi va mai include  elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret pentru tineri de vîrsta 18-29 ani, care reprezintă diferite organizaţii  formale şi non-formale pentru tineret, care implică tineret activ, responsabil din punct de vedere civic, care educă membrii organizaţiilor lor, pentru a le îmbunătăţi şi a le consolida.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică ,
Tel. 069366848, vpostica@prodidactica.md