Formarea și consolidarea capacităților membrilor echipelor mobile

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure, stabile și mobile, pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului Inițiativa de sprijinire a refugiaților.

Spațiile Sigure Mobile (SSM) au menirea de a împuternici tinerii refugiați ucraineni din Republica
Moldova, mai ales din zonele rurale îndepărta te, precum și semenii lor din localitățile gazdă, prin informare și formare. Acestea oferă activități de educație pentru drepturile omului, de susținere a participării tinerilor la viața comunității, de prevenire a violenței în bază de gen (VBG) prin promovarea egalității de gen și a normelor sociale echitabile. De asemenea, programul lor include demersuri de educație sexuală comprehensivă (ESC), care își propun să ajute generația în creștere să dobândească cunoștințe și abilități de a lua decizii corecte cu privire la sex și sănătatea sexuală și reproductivă nu doar în adolescență, ci și de-a lungul întregii vieți.

Prin intermediul acestora, beneficiarilor le sunt oferite inclusiv instrumente pentru managementul menstruației și produse de igienă menstruală. Un accent aparte este pus pe desfășurarea unor activități de petrecere a timpului liber și de socializare, sportive, artistice și culturale, prin crearea de contexte prietenoase pentru interacțiune și dialog. Activitățile sunt orientate spre formarea de competențe civice, de comunicare și de relaționare, a unor comportamente necesare pentru sănătatea sexuală și reproductivă, pentru un mod de viață sănătos, pentru integrarea cu succes în viața socială și profesională,
pentru coeziune socială.

Fiecare echipă SSM are în componența sa 4 membri (coordonator, lucrător de tineret, psiholog, șofer) și este responsabilă de câteva raioane/municipii-țintă, în funcție de numărul de refugiați, profilul acestora, instituțiile și serviciile locale disponibile (medicale, de învățământ, de asigurare a ordinii publice, centre de tineret, centre de sănătate prietenoase tinerilor, biblioteci, case de cultură, centre comunitare, centre de plasament).

Organizarea spațiului de lucru respectă principiul centrării pe calitate și al asigurării caracterului incluziv
al activităților, presupunând câteva zone, în funcție de specificul grupului (copii, tineri, adulți): de învățare,
de socializare, de recreere, de suport individual (la necesitate).

Proiectul Inițiativa de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este
implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *