GÂNDIRE CRITICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

CONSEPT

Promovarea gândirii critice în învățământul profesional a continuat prin instruirea a 13 profesori și maiștri din diferite instituții. În perioada 24-26 martie 2021 CE PRO DIDACTICA a oferit trainingul de inițiere Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale (modulul I), acesta realizându-se la distanță.

Trainingul este unul din seria de 3 module, acesta propunându-și să creeze o viziune de ansamblu asupra gândirii critice, inclusiv să valorifice ideea că nu există un singur răspuns corect pentru numeroși itemi și întrebări pe care le adresăm elevilor. Trei zile de training au însemnat nu numai aplicarea a peste 20 de tehnici interactive, care pot fi ușor transferate în contextul clasei, al laboratorului, atelierului etc., ci și posibilitatea de a utiliza anumite instrumente TIC în demersul educațional. Cursanții au la dispoziție o lună pentru a încerca să aplice aceste tehnici pe viu, în procesul de studii, la materiile pe care le predau și la temele care sunt la ordinea zilei. Pentru clarificare, pot accesa și consulta Ghidul IV LSDGC, care conține descrierea tehnicilor și algoritmul de aplicare, alte materiale informative. Urmează să se facă o triere a tehnicilor, a informațiilor și să se realizeze transferul la materia predată și la competențele pe care cursanții le dezvoltă la elevi. Trainingul următor va oferi timpul necesar pentru autoanaliza acestor activități de la clasă, formularea concluziilor și stabilirea altor obiective.