GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE. CONSEPT IV

CONSEPT

În anul curent, la C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT (faza IV), continuă implementarea programului de formare continuă Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, adresat cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic.

Scopul acestuia rezidă în consolidarea performanței profesionale și asigurarea unui proces de predare-învățare calitativ, axat pe dezvoltarea abilităților de gândire critică și pe formarea competențelor elevilor.

Primul modul al programului s-a desfășurat în perioada 17-19 aprilie, în incinta Centrului. Formarea și dezvoltarea gândirii critice pentru competențele profesionale, ca idee de training, a reorganizat varianta clasică a primului modul LSDGC și i-a dat o nouă perspectivă. Decodificarea și aplicarea tehnicilor au demonstrat valențele lor formative în pregătirea profesională, impact asupra celor educați.

Dacă inițial a existat o oarecare reticență față de utilitatea tehnicilor și metodelor de dezvoltare a gândirii critice în învățământul profesional tehnic, prezentarea reciprocă, exercițiile de “spargere a gheţii” și activitățile participative i-au implicat pe cursanţi într-o dezbatere permanentă: cum să pregătim mai bine un profesionist al viitorului, care să manifeste autonomie și responsabilitate, cu abilități avansate de gândire critică – condiţii fundamentale pentru o integrare profesională și socială de succes.

Conținuturile (Conceptul de gândire critică, Cadrul ERRE – lecție model, Rezolvarea de probleme și luarea de decizii etc.), cât și tehnicile propuse (SINELG, Sarcina cu multiple modalități de prezentare, Discuția la manej, Ghid pentru învățare, Discuție ghidată, Scriere liberă, Lectură ghidată, Imaginație ghidată, Mozaic, Prezentare grafică, Eseu reflexiv de 5 minute, Alb și negru, Graficul T, Discuția ghidată, Turul galeriei, ”Din fotoliul autorului”, Brainstorming, Studiu de caz, Scriere liberă, Diagrama Venn, Asocieri forțate, ANP, 6 de ce? etc.) au fost descrise și analizate, urmând să fie, după adaptare, implementate în procesul de predare-învățare-evaluare, într-un mod original și contextualizat.

În baza evaluării finale a primului modul, putem afirma cu certitudine că programul și de această dată a avut un start promițător și va avea un impact important asupra pregătirii elevilor din învățământul profesional tehnic.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești Educație pentru Dezvoltare în implementarea Proiectului ”Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza IV)”, finanțat de Fundația ”Liechtenstein Development Service (LED)”

Rima BEZEDE, coordonator de proiect