GÂNDIREA CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

La Centrul Educaţional PRO DIDACTICA continuă implementarea programului Gândirea critică pentru formarea competenţelor profesionale, destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic, şcolile profesionale şi centrele de excelenţă, beneficiari ai proiectului CONSEPT. Astfel, în perioada 23-25 ianuarie 2018,  au început formările pentru 12 cadre didactice, care predau disciplinele de specialitate, realizându-se primul modul al programului, iar în perioada 20-22 februarie, alţi 22 de profesori au participat la implementarea modulului doi.

Scopul principal al programului constă în consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor. La ambele module de training a fost prezent interesul susţinut al cursanţilor şi  dinamica pozitivă a grupelor. Materiale-suport au înlesnit  activitatea de formare şi au permis ca între sesiuni cursanţii să citească atent acest suport, astfel că acestea au şi devenit funcţionale, să întrebe despre unele tehnici care încă nu au fost aplicate şi să solicite idei despre posibilităţile de valorificare a unor tehnici. Cu fiecare dintre tehnicile aplicate şi debrifate, cursanţii deveneau tot mai siguri de fezabilitatea lor şi tot mai motivaţi să le aplice, la revenire în instituţie. Participanţii la activitatea de formarea urmează să desfăşoare seminare în instituţiile în care activează, dar şi să exerseze tehnicile asimilate în diferite contexte la clasă. În urma acestui program, participanţii au rolul de persoane-resursă în instituţiile pe care le reprezintă, abilitate să organizeze activităţi de formare continuă pentru alţi profesori-colegi şi să ofere, la necesitate, consultanţă în vederea implementării metodologiei de dezvoltare a gândirii critice şi formării competenţelor profesionale.