GRANTURI PENTRU MODERNIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AGRICOL

logo-Devram

Anul 2020 a început pentru proiectul DevRAM, Partea I cu un eveniment  care se înscrie în iniţiativa de capacitare tehnică a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic cu profil agroalimentar în vederea realizării standardelor de calitate.

Astfel, manageri şi responsabili de proiect din cele 6 instituţii-pilot şi echipa de implementare a C.E. PRO DIDACTICA s-au întrunit, pe data de 17 ianuarie, într-un atelier de totalizare a activităţii derulate până la moment şi de coordonare a acţiunilor ulterioare. Consultările au avut în atenţie câteva domenii: Centrul de formare continuă, stagiile de practică, orientarea în carieră a elevilor etc.

O componentă importantă a evenimentului a constituit-o semnarea contractelor de grant pentru înzestrarea cu echipament performant a unor laboratoare, cabinete, ateliere, sere etc., în perioada ianuarie-octombrie 2020. Grantul va permite fiecărei şcoli beneficiare, care va veni şi cu o contribuţie proprie, să aducă la zi o sală de instruire practică, pentru pregătirea unei forţe de muncă moderne, competente şi competitive, conform calificărilor profesionale şi cerinţelor pieţei muncii. În context, pentru obţinerea acestui grant, şcolile au elaborat proiecte prin care să asigure un mediu de învăţare autentic, apropiat de cel real şi relevant intereselor elevilor şi viitorilor angajatori.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.