În atenția cadrelor didactice de specialitate și maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic

shift-edu-2

Multstimate doamnelor și domnilor,

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, vă invită la un program de formare continuă ”Dezvoltarea competenței de creare a resurselor educaționale digitale deschise pentru învățământul profesional tehnic”, destinat cadrelor didactice de specialitate și maiștrilor din învățământul profesional tehnic. Programul de formare, cu durata de 56 de ore, va fi organizat online în perioada 15-26 noiembrie 2021.

Trainingul va consta din mai multe sesiuni practice, în cadrul cărora participanții, cu sprijinul formatorilor, vor elabora resurse educaționale deschise digitale (RED) la disciplinele de specialitate. Produsele vor fi evaluate, iar cele mai bune vor fi promovate în comunitatea cadrelor didactice din ÎPT și plasate pe o platformă de resurse educaționale deschise.

Cerințe față de participanți:

  1. Competențe digitale medii și avansate (utilizează platforme LMS (Moodle, Google classroom) și instrumente/aplicații web 2.0 în procesul de predare, învățare și evaluare);
  2. Experiență în dezvoltarea materialelor didactice;
  3. Specialitatea – energetică, pedagogie, transport, agricultură, TIC;
  4. Participare în premieră la acest program de formare al proiectului ShiftEdu.

Candidații vor expedia CV-ul, o scrisoare de intenție și un material didactic digital elaborat de ei înșiși pe adresele electronice: mdabija@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md, până pe data de 30 octombrie 2021.

Participanții la formare cu prezență fizică vor deține unul dintre următoarele documente:

certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare;

rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

concluzie medicală confirmativă în cazul persoanelor care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un document care confirmă prezența anticorpilor anti-COVID-19.