Incursiuni actualizate în cultura bunei vecinătăți

Proiectul  ”Actualizarea disciplinei CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI (clasele I-IV) în Moldova, ca răspuns la evenimentele din regiune”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al  Fundației Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC Foundation), a oferit astăzi, 12 decembrie, un training online. Activitatea, moderată de formatoarele Daniela STATE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ și desfășurată cu participarea a 38 de învățători care predau această disciplină opțională în limba română, și-a propus dezvoltarea competențelor interculturale și de educație în spiritul păcii.  

Disciplina opțională CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, un instrument de promovare, susținere și trăire a păcii elaborat acum 15 ani de un grup de autori coordonat de C.E. PRO DIDACTICA, a fost completată cu două module, călătoriile 25-26 (cl. I – Ce sunt necazurile, Ce sunt emoțiile; cl. II – Ce este adevărul, Ce vei semăna aceea vei culege; cl. III – Învățăm să trăim în pace, trăim împreună, Voluntariatul. Beneficiile lui; cl. IV – Dorul de Patrie, De unde mă informez). Anume procesul de predare-învățare-evaluare a conținuturilor de educație interculturală nou integrate a constituit subiectul instruirii de astăzi.

În final subliniem reflecțiile unei învățătoare care predă această disciplină de mai mulți ani și care a mărturisit că elevii care au studiat obiectul dat au devenit mai deschiși în comunicare, mai respectuoși și mai înțelegători. Ei se implică cu plăcere în activitățile didactice care îi ajută să își cunoască propria identitate, să o pună în valoare, dar sunt curioși să îi cunoască și pe ceilalți, să interacționeze cu vecinii, colegii, concetățenii și cu orice om al planetei noastre.