INSTRUIRILE ÎN CADRUL PROIECTULUI „PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ŞI RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA” AU CONTINUAT ÎN LUNA OCTOMBRIE

Logo-1024x143

În luna octombrie continuă activităţile de instruire în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

În această perioadă au avut loc trei instruiri pentru cadrele manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, pentru angajaţii ANACIP şi pentru cadrele didactice la specialităţile TIC din învăţământul profesional tehnic.

Seminarul cu genericul „Comunicare. Managementul conflictului”, desfăşurat în perioada 6-7 octombrie, a fost una dintre activităţile de consolidare a capacităţilor instituţionale ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional. Tematicile abordate au ţinut de: Problematica comunicării şi managementului conflictului; Paradigma comunicaţională; Apariţia, evoluţia şi efectele conflictului; Model de diagnostic al conflictului; Procesul rezolvării conflictului, Tehnici şi strategii de negociere; Despre aplicabilitate ori Ce şi De ce schimbăm. Participanţii au apreciat înalt atât aspectele de conţinut şi metodologie, cât şi aspectele de organizare a activităţii.

În cadrul Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, în perioada 9-11 octombrie, s-a desfăşurat seminarul cu elemente de training pentru angajaţii acestuia. Participanţii – echipa managerială a instituţiei, şefii de catedră şi şefii de secţii – au abordat multiple aspecte ale domeniului planificării. Au fost identificate provocările cu care se confruntă instituţia în lupta pentru calitatea procesului educaţional şi condiţiile care asigură succesul dezvoltării. Corelarea planurilor subdiviziunilor cu PDS, elaborarea planurilor operaţionale, elaborarea rapoartelor asupra activităţilor realizate au fost domeniile de maxim interes, care au fost abordate din perspectiva teoretică, dar şi din cea practică. Participanţii au dat dovadă de capacitatea de a discuta deschis starea lucrurilor în cadrul instituţiei şi de a identifica unde este loc de mai bine şi ce paşi urmează să întreprindă fiecare pentru a contribui la transformarea fostului Colegiu de Informatică într-un adevărat Centru de Excelenţă.

Asociaţia Naţională a Companiilor IT, partenerul CE PRO DIDACTICA în implementarea proiectului, a organizat, în perioada 9-13 octombrie, în cadrul centrului TekWill, o instruire pentru cadrele didactice, profesorii de la specialităţile TIC din instituţiile de învăţământ beneficiare. Un grup de 16 profesori din învăţământul profesional tehnic au participat la Şcoala de Toamnă ”The future of jobs”. Pe parcursul unei săptămâni participanţii au interacţionat şi s-au familiarizat cu cele mai revoluţionare domenii IT: printare 3D, realitatea augmentată, crearea unui start-up, etc. Această activitate a avut drept scop extinderea viziunilor despre domeniile TIC în care tinerii se pot specializa.

Oxana DRAGUȚA,
coordonatoare de proiect