ÎNVĂŢĂMÂNTUL AGRICOL ÎN DIRECT: COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI

Devram-logo_page-0001 (1)

Astăzi, în cadrul evenimentului ”Live din Casa Mare”, a fost prezentată povestea de succes a Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi. Dl Vasile Belev, directorul instituţiei, accentuând importanţa modernizării învăţământului agricol pentru pregătirea unor specialişti în pas cu cerinţele zilei, a trecut în revistă rezultatele participării colectivului profesoral şi de elevi la acţiunile proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I:

  • instruiri desfăşurate de C.E. PRO DIDACTICA: pentru cadrele manageriale şi didactice – planificarea strategică, scrierea propunerilor de proiecte, standardele de calificare şi sistemul de certificare, standardele de calitate în domeniul agroalimentar, strategia de comunicare a instituţiei, dezvoltare curriculară, formare de formatori etc.; pentru elevi –elaborarea planului de afaceri;pentru profesori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri –formare de mentori şi coordonatori de practică etc.;
  • elaborarea paginii web a instituţiei;
  • participarea elevilor la expoziţia Farmer-2019, la concursul pentru cea mai bună idee inovativă de cultivare/producere a soiei;
  • vizită de studiu cu participarea cadrelor manageriale şi didactice în România;
  • dotarea laboratorului ”Reparaţia utilajului electric” de la specialitatea ”Electrificarea agriculturii” cu două standuri: ”Reţele şi instalaţii electrice” şi ”Montarea şi reglarea instalaţiilor electrice din întreprinderi şi construcţii civile”;
  • lansarea programului de formare continuă etc.

Aceste realizări au contribuit la creşterea profesională a corpului didactic şi la modernizarea bazei tehnico-materiale a colegiului. Lista acestora va continua, căci proiectul ”DevRAM”, Partea I îşi continuă activitatea.

Evenimentul ”Live din Casa Mare” este organizat în cadrul campaniei de comunicare ”UE pentru Moldova rurală”, care îşi propune să reflecte schimbările produse în zonele rurale din Republica Moldova cu asistenţa Uniunii Europene.

Susține educația agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.