LANSARE DE CARTE ”GHID DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR”

dvv

În data de 28 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu DVV Internațional Moldova, a lansat Ghidul de proiectare a activităților de formare în educația adulților. Această activitate este un rezultat al proiectului ,,Contribuții la profesionalizarea practicienilor în educația adulților”,  sprijinit financiar de DVV Internațional.

La eveniment, coordonatorii lucrării și autorii cu o vastă experiență în domeniu au relatat despre unele practici din procesul de elaborare a cărții și din lucrul cu adulții, la general. Echipa de lucru s-a constituit din nume de referință în domeniu: Adela SCUTARU-GUŢU, Liliana POSŢAN, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Angela GRAMA-TOMIŢĂ, Valentina CHICU, Valentina OLARU, Daniela PĂDURE, Rima BEZEDE – cercetători și practicieni profesioniști, care și-au dezvoltat o bună parte din cariera lor în andragogie, promovând în mod convingător necesitatea învățării pe tot parcursul vieții.

Ghidul conține următoarele capitole: Pledoarie pentru o educație a adulților bine-gândită. Argument; Educația adulților: geneză și caracteristici procesuale; De la programa analitică la curriculum: rigori actuale în contextul educației nonformale a adulților; Proiectarea trainingului/Proiectarea sesiunii; Taxonomiile în activitățile de instruire; Strategii. Metode. Tehnici; Activități de spargere a gheții; Jocuri de energizare în cadrul sesiunilor de formare; Metode de dezvoltare a creativității la adulți; Situații de integrare simulate; Debrifarea – momentul numărării bobocilor; Materiale didactice; Evaluarea în cadrul programelor de formare continuă; Feedback-ul aspecte tematice esențiale pentru abordarea profesionistă a educației nonformale într-o epocă și într-un context în care educația ar trebui să devină un bun al tuturor, de la prunc la senior, în proximitatea locului de trai, atractiv și relevant ca și conținut, și accesibil ca preț și alte resurse.

Cei 35 de participanți la eveniment, formatori, cadre didactice preuniversitare și universitare, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții organizațiilor care se ocupă de instruirea non-formală a adulților, au subliniat necesitatea și utilitatea ghidului prin structura bine gândită și conținutul valoros prezentat într-o formă ușor de perceput și utilizat.

Sperăm că acest ghid va contribui la creșterea capacităților și lărgirea comunității de formatori care activează sau intenționează să desfășoare activitate în domeniul educației nonformale a adulților în Republica Moldova. Or, după cum afirmă dna Adela SCUTARU-GUŢU, formarea generală a adulților ”are ca obiectiv ajutorarea omului să înțeleagă mai bine realitatea culturală, viața comunitară, să interacționeze mai reușit cu semenii”.