LANSAREA CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL PUBLICAȚIILOR JURNALISTICE ÎN MEMORIA LUI IURII ATAMAN, EDIŢIA A V-A

Reţeaua Est-Europeană a organizaţiilor neguvernamentale din cadrul Parteneriatului Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) anunţă lansarea procesului de înaintare a cererilor de partricipare la ediţia a V-a a Concursului Internaţional al Publicaţiilor Jurnalistice dedicate toleranţei, integrării, respectului şi înţelegerii reciproce în societate, publicate în perioada 01 ianuarie 2014 – 30 aprilie 2015 în mass-media (tipărită sau electronică) din Republica Belarus, Republica Moldova, Federaţia Rusă şi Ucraina.

Concursul este organizat în memoria lui Iurii Ataman, o personalitate marcantă, care a depus eforturi mari pentru menţinerea climatului de pace în Regiunea Transnistreană. El a fost preşedintele permanent al Comitetului Unificat de Reconciliere şi Democratizare (JCDC) pînă la moartea sa prematură din luna august 2010.

Nominalizări
Stabilirea învingătorilor concursului se va face în cadrul următoarelor nominalizări:

1. Cea mai bună publicaţie, care oglindeşte exemple de depăşire cu succes a unor neînţelegeri şi contradicţii în societate şi, de asemenea, găsirea unei înţelegeri reciproce (prin dialog, integrare, căutarea unor soluţii în comun, etc.)
2. Cea mai bună publicaţie obiectivă despre un conflict şi soluţionarea lui, reflectarea echilibrată a obiectului conflictului, a poziţiilor părţilor implicate, publicaţie care demonstează posibilităţile şi potenţialul modalităţilor de soluţionare non-violentă a conflictelor.
3. Cea mai bună publicaţie dedicată rolului mass-media în condiţiile confruntării informaţionale, care conţine o analiză obiectivă a metodelor de susţinere a conflictelor prin intermediul mass-media, care oferă cititorului instrumentele necesare pentru recunoaşterea şi nivelarea manipulărilor informaţionale de către fiecare dintre părţile conflictului, şi care de asemenea dezvăluie problema deumanizării părţilor şi a formării imaginii duşmanului în situaţia de escaladare a conflictului.
În plus, organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a introduce o nominalizare„selecţie non-competitivă a juriului” pentru publicaţiile, care sunt considerate ca exemplu, care corespund spiritului concursului, dar care nu intră în cadrul nominalizărilor menţionate.
Stimaţi participanţi la concurs! Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că în timpul evaluării publicaţiilor se va ţine cont de  următorii factori:

Vor fi evaluaţi ca factori POZITIVI:

  1. recunoaşterea şi respectarea de către autor a demnităţii umane şi a principiului egalităţii tuturor oamenilor;
  2. reprezentarea poziţiilor tuturor părtilor, nu doar a uneia, simpatizate de către  autor;
  3. tinderea spre reflectarea neutră a conflictului (din punctul de vedere al autorului şi nu din poziţia simpatizată de autor);
  4. orientarea spre non-violenţă, dialog, cooperare, căutarea înţelegerii reciproce şi a soluţiilor;

Vor fi evaluaţi ca factori NEGATIVI:

  1. un vocabular redus referitor la oricare dintre părţi;
  2. dezumanizarea oricarei dintre părţi;
  3. justificarea sau argumentarea violenţei;
  4. încercarea de a convinge cititorul în dreptatea exclusivă a uneia dintre părţi.

In fiecare dintre nominări vor fi selectate trei publicaţii mai bune. Concursul prevede menţionbarea învingătorilor cu premii în bani în valoare de:
Locul 1 – 200 dolari SUA.
Locul 2 – 150 dolari SUA.
Locul 3 – 100 dolari SUA.

Condiţii de participare la concurs
La concurs sunt invitaţi să participe jurnalişti profesionişi şi neprofesionişti, corespondenţi titulari şi netitulari ai publicaţiilor naţionale şi regionale, studenţi de la facultăţile de jurnalistică, elevi din Republica Belarus, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, care au publicat materiale tematice în mass-media scrisă sau le-au plasat în varianta electronică pe Internet în perioada 01 ianuarie 2014 – 30 aprilie 2015.
Un autor are dreptul să trimită la concurs nu mai mult de un material jurnalistic pentru fiecare nominalizare. Vor fi examinate articolele scrise în limbile de stat ale celor 4 ţări participante (Belarus, Moldova, Rusia, Ucraina). Volumul materialelor nu este restricţionat.
Materialele se pot transmite la concurs în formă scanată după originalele publicate sau se trimit link-urile valabile ale publicaţiilor în variantă electronică din Internet. De fiecare dată, obligatoriu se indică: prenumele şi numele autorului, datele lui de contact, denumirea publicaţiei, data apariţiei şi, desigur, se menţionează nominalizarea.

Perioada de desfăşurare
Materialele pot fi expediate în perioada: 20 mai – 15 iunie 2015.
Anunţarea rezultatelor concursului: 01 august 2015.

Contacte
Vă rugăm să expediaţi materialele dvs. pentru Concursul Internaţional al Materialelor Jurnalistice în memoria lui Iurii Ataman, ediţia a V-a, pe adresa electronică a comitetului de organizare:
mediatolerance2015@gmail.com

https://www.facebook.com/events/531647773640664/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *