LANSAREA DE CARTE: ”PLANIFICAREA STRATEGICĂ VERSUS PLANIFICAREA OPERAȚIONALĂ”

CONSEPT

În data de 15 noiembrie curent, la PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT Plus, a avut loc lansarea lucrării Planificarea strategică versus planificarea operațională, la care au participat directori și directori adjuncți ai instituțiilor profesional tehnice.

Această apariție editorială este complementară ghidului Elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică a Instituției, elaborat în cadrul aceluiași proiect și are drept grup-țintă membrii echipei manageriale, focusându-se, în mod special, pe aspectele ce țin de implementarea participativă a strategiei de dezvoltare și abordarea sistemică în planificarea, monitorizarea și raportarea activităților – atât a celor focusate pe dezvoltare, cât și a celor care asigură buna funcționare a instituției. Or, capacitatea școlii de a planifica și, în același timp, de a răspunde prompt la intervențiile din mediul intern și extern al instituției este una extrem de importantă pentru buna dezvoltare instituțională și realizarea misiunii propuse.

Astfel, studiind acest ghid, veți putea găsi răspunsuri argumentate, cu exemple relevante din experiența școlilor CONSEPT, la întrebări precum: Ce reprezintă planificarea? Cum se organizează procesul de planificare? Ce tipuri de planuri realizează instituția pentru asigurarea funcționării și dezvoltării? Ce trebuie să conțină fiecare plan? Ce conexiuni trebuie să fie între aceste planuri ș.a. Un alt aspect important, care se referă la buna implementare a planului și este abordat aplicativ de autori ghidului ține de monitorizarea internă a implementării PDS-ului și organizarea acesteia cu participarea întregii echipe. Exemplele practice și experiențele pozitive ale unor instituții din cadrul proiectului completează demersul metodologic propus de autori și confirmă importanță abordării sistemice a procesului de planificare și implementare a planurilor de dezvoltare.

Ținând cont de faptul că fiecare instituție se află într-un continuu proces de schimbare și dezvoltare, iar una din sarcinile de bază constă în a anticipa, direcționa și a valorifica schimbările printr-un proces planificat de implementare a strategiei de dezvoltare, ne exprimăm speranța că acest ghid va constitui un suport valoros atât pentru membrii echipelor manageriale, cât și pentru ceilalți actanți din cadrul instituției, în calitate de resursă importantă în vederea sincronizării activității acestora.

Coordonator de proiect: Rima Bezede