LANSAREA GHIDULUI METODOLOGIC ”ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI”

coperta_pdsÎnvățământul profesional tehnic din Republica Moldova trece printr-un lung șir de transformări structurale, printr-un  proces planificat de reformă și modernizare, reflectat în documente strategice și de politică educațională. Scopul acestor reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a tuturor cetățenilor, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică a țării. Pentru a rămâne în sistem și a fi competitive pe piața educațională, instituțiile din acest subsector trebuie să se schimbe și să manifeste atitudine proactivă, inclusiv prin implicare conștientă într-o acțiune consecventă de dezvoltare organizațională, care ar asigura sporirea calității, eficienței și echității procesului de pregătire profesională inițială și continuă. În acest  context, începând cu anul 2008, prin efortul susținut al Centrului Educațional PRO DIDACTICA și cu sprijinul LED Moldova, în cadrul proiectului CONSEPT, peste 20 de instituții din învățământul profesional tehnic au beneficiat de un suport profesionist în dezvoltarea lor organizațională.

Considerând această experiență valoroasă și relevantă pentru alte instituții din sistem, ne-am propus să elaborăm un suport metodologic, pe care l-am lansat la începutul lunii decembrie. Această lucrare a fost elaborată, de asemenea, în cadrul proiectului CONSEPT, implementat cu suportul LED Moldova. Ghidul se adresează îndeosebi echipelor manageriale și oferă repere teoretice sintetizate la fiecare componentă: Misiunea; Viziunea; Sistematizarea și prezentarea informației despre instituție; Analiza factorilor interni și externi de influență; Identificarea și prioritizarea problemelor; Formularea obiectivelor strategice; Elaborarea planului de activități; Monitorizarea și evaluarea implementării PDS. Reperele teoretice sunt completate cu sugestii practice și metodologice referitoare la organizarea eficientă și rațională a procesului de elaborare pentru fiecare componentă a documentului strategic.

Un principiu de bază care este promovat în acest ghid, pe care îl subliniem în mod special, este cel al participării tuturor părților interesate – elevi, profesori, părinți, agenți economici, parteneri de dezvoltare etc. – la toate etapele procesului: de la analiza situației existente, identificarea problemelor, definirea direcțiilor strategice până la realizarea și, respectiv, monitorizarea procesului de dezvoltare organizațională. Elaborarea unui plan funcțional reprezintă un efort conjugat și consecvent, care produce decizii fundamentale și acțiuni ce stabilesc misiunea și viziunea instituției, evidențiind pentru cine aceasta există, ce face și de ce, identificând obiectivele comune și rezultatele scontate.

O altă idee importantă pe care o evidențiază lucrarea se referă la faptul că o îmbunătățire calitativă poate fi asigurată doar printr-un proces de elaborare a planului care implică consecvență, obiectivitate și autoevaluare continuă a componentelor elaborate. În acest sens, ghidul oferă instrumente de autoevaluare care ajută echipa să aprecieze în ce măsură le-a reușit elaborarea produsului și care ar mai fi aspectele ce necesită îmbunătățire.

Sperăm să cele propuse în această lucrare vor motiva echipele manageriale să se implice conștient și responsabil în acest valoros act de elaborare a planului strategic, contribuind, astfel, la dezvoltarea durabilă a instituției, la asigurarea calității și eficienței procesului de pregătire profesională.

Rima BEZEDE,

coordonator de proiect