LECŢII DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ PENTRU INSTITUŢIILE DIN SECTORUL AGROALIMENTAR

Devram-logo-nou

Pentru a face faţă cerinţelor în schimbare ale societăţii, dar şi pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa educaţională, instituţiile de învăţământ profesional tehnic trebuie să-şi asume acţiunea de  transformare şi inovare organizaţională, de îmbunătăţire continuă a propriilor performanţe.

Un prim pas în acest sens este elaborarea Planului de dezvoltare strategică (PDS) – un document complex, care reflectă politica instituţiei şi asigură realizarea ei, dar care se vrea revizuit şi ajustat în permanenţă, deoarece miza este calitatea procesului instructiv-educativ şi autonomia instituţiei, responsabilizarea acesteia pentru serviciile oferite.

Cine suntem şi unde vrem să ajungem? Ce vrem să facem şi cum putem face? Suntem pregătiţi s-o facem? De ce mijloace avem nevoie? Care este menirea acestui instrument cu multiple funcţii numit Plan de dezvoltare strategică? Care sunt etapele de elaborare şi de ce factori trebuie să se ţină seama în acest proces? Cine îl elaborează? Care este structura sa? Ce presupune fiecare componentă? Sunt câteva întrebări pe care şi le pune echipa managerială, dar şi întregul colectiv al şcolii, atunci când începe lucrul asupra PDS-ului. Sunt câteva întrebări care şi-au găsit răspunsul pe parcursul trainingului ”Management strategic”, desfăşurat de C.E. PRO DIDACTICA, în perioada 10-12 martie 2020, în cadrul proiectului DevRAM, Partea I.

Astfel, directori, directori-adjuncţi şi profesori din Colegiul Agroindustrial din Râşcani, Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălţi, Şcoala Profesională din Bubuieci au abordat în profunzime, în baza unor repere teoretice sintetizate, însoţite de sugestii practice şi metodologice, fiecare din etapele procesului de elaborare a PDS-ului şi fiecare componentă.

Formatorii Valentina Chicu şi Serghei Lîsenco au venit şi cu câteva sfaturi: pentru ca Planul de dezvoltare strategică a instituţiei să devină unul funcţional, e nevoie de decizii şi acţiuni la zi, de un efort conjugat, de consecvenţă, obiectivitate şi evaluare continuă din partea tuturor părţilor interesate – manageri, profesori, elevi, părinţi, agenţi economici, parteneri etc.

Ca suport de curs a servit ghidul ”Elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituţiei”, conceput în cadrul proiectului CONSEPT, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu suportul financiar al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED).

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.