MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII LA NIVEL DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT+

Seminarul-training Managementul asigurării calităţii la nivel de instituţie a fost organizat în cadrul componentei Dezvoltarea organizaţională a proiectului Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică în Republica Moldova/CONSEPT+ în perioada 04-07 aprilie 2017 în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Activitatea  a fost facilitată de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP):  Andrei CHICIUC, Stela GUVIR, Cristina VULPE şi de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): Constantin ŞERBAN IOSIFESCU şi Alina GABRIELA PARASCHIVA.

Acest program a avut drept obiectiv general: consolidarea competenţelor profesionale ale managerilor şi ale responsabililor pentru asigurarea calităţii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar. În cadrul activităţii cei 22 de participanţi au fost familiarizaţi de către formatorii-experţi de la ANACIP cu prevederile cadrului legal existent în domeniul asigurării calităţii, evaluării externe a calităţii programelor de formare profesională/a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic în vederea acreditării şi autorizării de funcţionare provizorie, au studiat metodologia de evaluare externă a calităţii şi standardele de acreditare, criteriilor şi a indicatorilor de performanţă aplicate de ANACIP în vederea evaluării externe a calităţii. În cadrul a câtorva sesiuni-ateliere formabilii au analizat cerinţele faţă de elaborarea raportului de autoevaluare şi au simulat scrierea acestuia.

Pe parcursul ultimelor două zile de program, formatorii de la ARACIP au oferit 4 teme relevante, inclusiv: Procedura de evaluare în cadrul vizitei de evaluare la faţa locului (in unitatea şcolara); Utilizarea datelor statistice şi a indicatorilor în evaluare (autoevaluare şi evaluare externa); Elaborarea şi utilizarea instrumente-lor de evaluare (fişe de observare, chestionare etc.); Prezentarea Cadrului European pentru Asigurarea Calităţii in Educaţie şi Formare Profesională (EQAVET). Fiecare temă a fost realizată în două sesiuni a câte 90 de minute fiecare, prima fiind dedicată prezentării temei şi lămuririi eventualelor nedumeriri şi neclarităţi legate de conţinut, iar cea de-a doua exerciţiilor efective prin care au fost realizate obiectivele mai sus menţionate.

În baza evaluării finale a programului şi a rapoartelor prezentate de formatori menţionăm că seminarul a avut un efect pozitiv şi util, reieşind din caracterul său atât informativ, cât şi practic, asupra conştientizării importanţei asigurării unei culturi a calităţii, proceselor de asigurare a calităţii la nivel de instituţie şi de program de formare profesională şi materializarea acestora în rapoarte de autoevaluare, evaluarea externă a calităţii. Temele abordate sunt necesare pentru implementarea standardelor şi metodologiilor de evaluare internă şi externă a calităţii, aşa cum sunt ele prevăzute de legislaţia în vigoare din Republica Moldova.