MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII PRIN PROCEDURI ŞI INSTRUMENTE

CONSEPT

În perioada 7-11 octombrie curent, în cadrul componentei Dezvoltare organizaţională a proiectului CONSEPT, implementată de CE PRO DIDACTICA, se desfăşoară Şcoala de toamnă a managerilor cu genericul ”Managementul asigurării calităţii prin proceduri şi instrumente”, destinată cadrelor manageriale din instituţiile care beneficiază de suportul valoros al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED) şi al Asociaţiei Obşteşti Educaţie pentru Dezvoltare. Formatul original al acestui eveniment a permis îmbinarea armonioasă a sesiunilor de formare cu un program de socializare şi schimb de experienţă în context nonformal, realizat în cadrul pauzelor şi serilor petrecute la Complexul Eco Vila.

Scopul general al activităţii de formare constă în actualizarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale, în special, a celor care se referă la aplicarea procedurilor şi instrumentelor manageriale în vederea asigurării calităţii, dar şi analiza multiaspectuală a rolului directorului instituţiei în acest proces.

Pornind de la contextul naţional al asigurării calităţii studiilor, în cadrul programului este abordat conceptul calităţii managementului, dar şi cultura organizaţională a instituţiei ca factor important, cu implicaţii directe asupra managementului asigurării calităţii. Astfel, cu suportul profesionist al formatorilor Centrului, participanţii la program studiază şi dezbat subiecte ce ţin, inclusiv, de elaborarea şi aplicarea eficientă a procedurilor şi instrumentelor manageriale. Metodologia activităţii de formare este elaborată în baza unor strategii de învăţare, care presupun modalităţi de prezentare a experienţei, de argumentare a poziţiei/opiniei profesionale cu privire la anumite aspecte ce ţin de aplicarea mecanismelor care contribuie la asigurarea calităţii, de identificare a factorilor ce determină succesul sau insuccesul, de analiză a problemelor reale cu care se confruntă managerii din această perspectivă.

Sperăm că abordarea dată va permite evidenţierea aplicabilităţii aspectelor teoretice studiate, dar şi dezbaterea participativă a procedurilor şi instrumentelor manageriale atât de necesare unui manager pentru asigurarea calităţii la nivel de instituţie.

Rima Bezede,
Coordonator de proiect