MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

          O nouă activitate de formare cu genericul Managementul calității se desfășoară, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în perioada 23-25 noiembrie curent. Seminarul-training face parte din proiectul CONSEPT (faza III), componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C.E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

        Reprezentanţii echipelor manageriale din 14 instituţii din învățământul profesional tehnic au demonstrat un interes sporit pentru aspectele teoretice şi practice ale managementului calității, ca mod de conducere, bazat pe calitate şi pe participarea tuturor membrilor instituţiei ÎPT în acest proces. Managementul calității are drept scop eficientizarea activităţii pe termen lung, obţinută prin asigurarea așteptărilor beneficiarilor şi incluzând realizarea de beneficii pentru ÎPT, în general şi în particular, pentru membrii instituţiei și comunităţii. Pentru realizarea obiectivului general al programului, care se referă la consolidarea abilităților de implementare a managementului calității, au fost abordate subiecte esențiale și relevante, inclusiv:

  • Calitatea în învățământul profesional tehnic;
  • Managementul asigurării calității;
  • Procesul de asigurare a calității;
  • Standarde, criterii și indicatori pentru evaluarea calității;
  • Creșterea calității. Măsurarea progresului;
  • Standarde pentru evaluarea externă a instituției de învățământ profesional tehnic.

Echipele de formatori asigură un demers de dezvoltare profesională axat pe învăţare experienţială şi schimb de bune practici, sensibilizând managerii referitor la necesitatea integrării managementului calității în celelalte procese instituţionale de planificare şi de luare a deciziilor.

Rima BEZEDE,

coordonator de proiect