MASA ROTUNDĂ: CONEXIUNEA METODOLOGIEI DE ELABORARE A STANDARDELOR OCUPAȚIONALE ȘI A METODOLOGIEI DE ELABORARE, REVIZUIRE ȘI VALIDARE A STANDARDELOR DE CALIFICARE

soya-3

Membrii Platformei de comunicare constituite între instituțiile de resort și partenerii de dezvoltare în vederea elaborării standardelor ocupaționale și a celor de calificare ca bază pentru îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional tehnic s-au întrunit în cea de-a doua ședință, la o masă rotundă.

Evenimentul, desfășurat sub auspiciile proiectului finanțat de UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM). Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, a avut loc pe data de 16 aprilie curent, în Sala de protocol a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

De data aceasta, în centrul atenției celor prezenți, reprezentanți ai unor organizații ce au un cuvânt greu de spus în instituirea unui cadru național al calificărilor (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS); Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; C.E. PRO DIDACTICA, Comitetul Sectorial AgroindVET,  Banca Mondială, Asociația Educație pentru Dezvoltare, Centrul Metodic pentru Învățământ, Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie etc.), a fost Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare și rezultatele pilotării acesteia pentru nivelurile de calificare ISCED 3-ISCED 6.

În deschiderea mesei rotunde, moderată de Tatiana GHERŞTEGA (MECC), Rima BEZEDE, președinte al C. E. PRO DIDACTICA, a reiterat importanța unei colaborări constructive și a sincronizării acțiunilor tuturor celor implicați în exercițiul de elaborare a standardelor ocupaționale și de calificare, în compatibilizarea ofertei de programe de formare profesională cu cererea de calificări profesionale, în capacitarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic de a răspunde nevoilor pieței muncii.

Cu o prezentare generală a Metodologiei a venit Viorica CONDRUC (MECC), care s-a referit la cadrul legal și normativ pe care se fundamentează aceasta, scopul urmărit, principiile pe care se bazează procesul de elaborare a standardelor de calificare și etapele pe care le parcurge, rolurile și responsabilitățile fiecărei părți implicate în proces, accentuând în mod deosebit necesitatea verificării relevanței calificărilor pentru piața muncii și a revizuirii permanente a standardelor de calificare.

Întrebările și răspunsurile, argumentele și contraargumentele ce au urmat au canalizat discuția spre punctarea unor probleme în calea reușitei procesului de elaborare a standardelor de calificare și a soluțiilor la ele. Important de menționat viziunea comună că în cadrul platformei se va analiza și posibilitatea corelării metodologiilor de elaborare a standardelor ocupaționale și a standardelor de calificare.

Anastasia OCERETNÎI, Secretar de Stat (MSMPS), a menționat importanța luării în considerare, în instituirea unui sistem național de calificări unic, deschis și flexibil, a cerințelor angajatorilor, dar și a antrenării comitetelor sectoriale, care au rolul de portavoce a mediului de afaceri în transpunerea acestor cerințe în standarde de calificare, profesionale sau de competență.

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat (MECC) a subliniat importanța continuării cooperării acestui grup în cadrul platformei, pentru a ne asigura că instituțiile de educație și formare profesională satisfac cererea sectorului privat sau a pieței muncii, iar documentele de implementare pot fi concepute ținându-se cont de dimensiunile intersectoriale.

În opinia Otiliei DANDARA (USM), ajustarea documentelor de politici, a cadrului legislativ și normativ pe dimensiunile relevante, precum și clarificarea, simplificarea și aducerea la unison a conceptelor din domeniu este o altă prioritate. Georgeta Mincu, manager proiect, C.E. PRO DIDACTICA, a pledat pentru utilizarea în elaborarea standardelor ocupaționale naționale a bazei de date ESCO (clasificarea aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor).  Profilurile ESCO care conțin o descriere a ocupației, o notă privind domeniul de aplicare, enumeră cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru diferite ocupații la scară europeană trebuie să fie puse la baza elaborării atât a standardelor ocupaționale, cât și a celor de calificare la nivel național.

Masa rotundă a avut loc într-o atmosferă de dialog competent, consistent, edificator, participanții arătându-se interesați de o nouă rundă de discuții, care să fie organizată cât mai curând posibil.

Proiectul ”Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova (DevRAM)”. Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” este implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja Association cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacității instituțiilor din educație și formare profesională  în domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.