MASA ROTUNDĂ ”DEZVOLTAREA CULTURII DE SOIA ÎN MOLDOVA”

Agrivet-1

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (CEPD), în parteneriat cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și Donau Soja (Austria), implementează proiectul “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Proiectul își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar. Acesta completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.

De asemenea, proiectul prevede şi acordare de sprijin antreprenorilor începători pentru participare la expoziții naționale și internaționale, întru promovarea afacerilor în domeniul agriculturii ecologice. Astfel, la cea de-a XXI-a ediții a Expoziției-Târg Internaționale ”Farmer-2018”, desfășurate la Chișinau (17-20 octombrie 2018), de această susţinere a beneficiat Nina Rarancean, director SRL „Rairec Plus” din s. Sărata Veche, r. Făleşti, anul I de conversiune pentru producerea culturilor tehnice (grâu, porumb, floarea soarelui).

În cadrul expoziţiei Farmer-2018, echipa de proiect a organizat o masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea culturii de soia în Moldova”, un subiect actual și de interes major pentru republică. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Donau Soja, ai asociațiilor de fermieri, producători și utilizatori de soia, furnizori de materii prime, comercianți etc.

Masa rotundă a fost deschisă de dl. Alexander Karner, șef al Biroului de Coordonare al Cooperării Tehnice ADA din Moldova, care, accentuând importanța dezvoltării sectorului producerii de soia în Europa, s-a referit la calea pe care partenerii proiectului intenționează să o urmeze în această direcție. În cuvântul său de salut adresat participanților, dl Vasile Șarban, șef al Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală a MADRM, a subliniat dinamica dezvoltării sectorului și măsurile luate de ministerul de resort pentru a face față provocărilor cu care se confruntă acest domeniu. Dna Georgeta Mincu (CEPD), managerul proiectului, a făcut un apel către reprezentanții sectorului privat în vederea creării de parteneriate cu instituțiile de învățământ profesional tehnic, precum și a implicării teoreticienilor și practicienilor în elaborarea standardelor ocupaționale, a profilurilor ocupaționale și a calificărilor profesionale necesare pieței muncii.

Producătorii de soia s-au arătat interesați de rezultatele obținute pe câmpul demonstrativ al proiectului, organizat la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din Bălți. Dna Maria Iacobuța, cercetător la acest institut, care are douăsprezece soiuri de soia omologate ca autor principal, a prezentat în detaliu soiurile și tehnologiile testate în 2018. Subiectul a generat discuții intense în rândul participanților, fiind relevate oportunitățile de utilizăre a anumitor tehnologii în diferite zone ale Moldovei, inclusiv în regiunea transnistreană. În final au fost formulate mai multe recomandări, care vor fi luate în considerare la implementarea proiectului.

Proiectul are un buget de 2.344 mln. Euro, mijloace acordate de Uniunea Europeană, și este implementat în perioada aprilie 2018-martie 2021.

Pentru contacte:

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: str. Armenească, 13, Chișinău, tel. 022 542 556,  e-mail: gmincu@prodidactica.md
Reprezentanța în R. Moldova a Asociației VEREIN DONAU SOJA din Austria: str. Sfatul Țării, 27, of. 26, Chișinău,  tel. 022 666 069,  moldova@donausoja.org

Soya