MASĂ ROTUNDĂ ”EDUCAȚIE DE GEN PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII”

as

Chişinău, 24 noiembrie 2016
 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, sala Prodiversitate, str. Armenească, 13

Problema accesului limitat al elevilor de gimnaziu și liceu și al cadrelor didactice din Republica Moldova la desfășurarea unui demers educaţional antidiscriminatoriu din perspectiva de gen, în baza unor resurse didactice actualizate conform cerinţelor contextului nostru, noilor realităţi de gen determinate de schimbările socioeconomice şi culturale, ne-a determinat să inițiem proiectul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării. Astfel, începând cu anul de studii 2015-2016, Ministerul Educaţiei, în baza analizei de necesităţi cu referire la predarea cursurilor opţionale, a recomandat disciplina opțională Educație pentru echitate de gen și șanse egale, propusă de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, prin decizia Consiliului Naţional pentru Curriculum, pentru implementare în întreaga ţară. Ca răspuns la această inițiativă, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a actualizat curriculumul și auxiliarul didactic respectiv.

În acest context, pe 24 noiembrie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat o masă rotundă cu genericul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării. Activitatea a avut drept scop diseminarea informației despre rezultatele proiectului, cât și inițierea campaniei de advocacy pentru prevenirea și stoparea discriminării.

La activitate au participat: reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei; profesori școlari și universitari, manageri, reprezentanți ai Direcțiilor Raionale și municipale de Educație, Tineret și Sport, ai ONG-urilor care activează în domeniile aferente.

Proiectul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării a fost implementat cu sprijinul financiar al Programului Egalitate și participare civică al Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada aprilie-noiembrie 2016. Prin acest proiect, ne-am propus să contribuim la diminuarea discriminării prin promovarea principiului egalităţii de gen și a şanselor egale în cadrul demersului didactic preuniversitar şi profesional tehnic postsecundar. Obiectivele proiectului au fost: actualizarea curriculumului opţional preuniversitar Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale şi a materialelor suport; dezvoltarea competenţei profesionale a cadrelor didactice în vederea promovării corecte, neeronate a principiilor nondiscriminării şi educaţiei de gen (oferirii de şanse egale) în cadrul predării acestui curs. Printre cele mai importante rezultate ale proiectului menționăm: materiale didactice accesibile, cu un grad înalt de noutate, actualitate şi utilitate practică; profesori şi elevi formaţi şi motivaţi pentru promovarea toleranţei, a echităţii de gen şi a şanselor egale; interes sporit pentru promovarea diversității și toleranței la profesorii şi elevii implicaţi; 80 de cadre didactice formate de pe întreg teritoriul țării, inclusiv din regiunea transnistreană; o rubrică cu tematica antidiscriminare în revista Didactica Pro…

Coordonatoare de proiect: Lilia NAHABA,
tel. 022 54 25 56