Masa rotundă „Promovarea educației interculturale incluzive și echitabile de calitate”

Autoritățile educaționale naționale, regionale și locale au obligația unică de a oferi educație de bază pentru toți, însă nu pot răspunde acestor exigențe dacă nu dezvoltă parteneriate durabile la toate nivelurile. Sunt necesare parteneriate lucrative între toate subsectoarele și formele de educație, parteneriate între guvern și organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, comunități locale, grupuri religioase și familii. Doar colaborarea autentică contribuie la planificarea, implementarea, gestionarea și evaluarea eficientă a programelor educației de bază. Intensificarea cooperării între subiecții educației interculturale pentru a aborda o viziune extinsă și un angajament actualizat al acesteia, sunt în centrul atenției proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza 2”, implementat de CE PRO DIDACTICA cu sprijinul Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Pe 26 decembrie curent, reprezentanții Organelor locale de specialitate din Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat și Cahul, împreună cu membrii echipelor instituționale de proiect de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți au participat la un eveniment inedit de valorificare a competenței interculturale la diferite niveluri de învățământ.

În contextul dat, experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au prezentat aspecte politice și metodologice de dezvoltare a competenței interculturale, cu implicarea cadrelor didactice și manageriale universitare. Ulterior, coordonatorii locali Larisa SADOVEI, Valentina MÂSLIȚCHI, Valeriana PETCU și alți colegi universitari au analizat rezultatele obținute în proiect până la etapa dată și au exprimat deschiderea pentru colaborare mai strânsă cu instituțiile preuniversitare în vederea optimizării pregătirii practice a studenților pedagogi.

Recomandările privind îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, direcțiile de învățământ și instituțiile preuniversitare în organizarea stagiilor de practică pe dimensiunea educației interculturale au fost elaborate în baza problemelor resimțite de diverși actori educaționali. Fortificarea mentoratului de inserție profesională, încurajarea multiaspectuală a studenților și cadrelor didactice deopotrivă, cooperarea cu părinții, implementarea unor instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale, încheierea unor acorduri detaliate de parteneriat dintre universități și instituțiile de practică ar putea fi soluții viabile în domeniul dat.