Noi abilitări profesionale în domeniul educației interculturale

La Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în incinta Centrului de Resurse Didactice
pentru Educație Interculturală, la 15 și 28 martie, a avut loc trainingul ”Metodologia educației
interculturale” pentru cadrele manageriale și didactice din instituțiile preșcolare și școlare, în care
studenții desfășoară practica pedagogică. Scopul programului de formare a constat în dezvoltarea
competențelor pedagogice de edificare a unei școli incluzive, care promovează cultura conviețuirii și a
dialogului intercultural, care valorifică diversitatea, de orice natură ar fi aceasta: de limbă, cultură,
gândire, gen etc. Trainingul a preconizat următorul impact asupra celor 42 de beneficiari:

  • noi practici educaționale însușite pentru a răspunde provocărilor din școlile multiculturale;
  • abilități îmbunătățite de cunoaștere, înțelegere și protecție a tuturor copiilor;
  • competențe interculturale dezvoltate pentru a fi aplicate în sala de clasă prin metode
    interactive;
  • abilități optimizate de comparare, reflectare și discutare a ceea ce este considerat de la sine
    înțeles ș.a.

Prin activitățile date, echipa universitară de implementare a proiectului, coordonată de dna dr. V. PETCU, diseminează experiența acumulată în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția. Inițiativa în cauză este implementată de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități de profil pedagogic din țară.