Noi echipe de profesori universitari abilitate în dezvoltarea curriculară a educației interculturale

Pestalozzi-EIC

Pe 4-5 aprilie curent, peste 20 de beneficiari din 4 universități partenere ale proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale/EIC în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2), au participat la atelierul de evaluare și certificare în calitate de conceptori de curriculum.

Principiile de bază în proiectarea curriculumului de EIC pentru programele de licență au fost elucidate sub călăuzirea dnei Tatiana Cartaleanu, care a oferit un generos și consistent suport de curs și a facilitat un demers didactic exemplar. Dintre aspectele tematice-cheie, parcurse inclusiv de manieră metodologică, remarcăm: competențele universale și profesionale, strategiile de conceptualizare a EIC, proiectul de învățare și portofoliul – toate convergând spre o profesionalizare de calitate ce răspunde provocărilor contemporaneității.

Prezentarea produselor realizate de universitari – curricula de EIC, constituite din teme, module sau discipline separate au revelat experiențe inedite de contextualizare interculturală, cu implicarea diverșilor beneficiari/actori educaționali. Participanții au urmărit cu interes produsele inițiale ale colegilor, începând cu problemele derivate din proiectarea documentelor curriculare și finalizând cu soluțiile originale, evaluate din perspectiva eficacității, originalității, dar și fezabilității. Dezbaterile și schimbul de experiență au contribuit la generarea unor idei valoroase pentru continuarea și finalizarea cu succes a elaborărilor începute, pe care am dori să fie pilotate deja, cel puțin, secvențial în procesul de studii.