Noi resurse educaționale digitale pentru învățământul profesional tehnic

shift-edu-2

Astăzi, 11 iunie, în cadrul proiectului ShiftEdu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, a avut loc un eveniment care și-a propus să disemineze bunele practici și resursele educaționale digitale elaborate de cadre didactice, manageri și maiștri din învățământul profesional tehnic.

Evenimentul s-a adresat membrilor grupului ”Comunitatea  profesorilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova” de pe rețeaua de socializare Facebook, actanților sistemului educațional de la toate nivelurile, precum și tuturor celor interesați de domeniu.

Agenda evenimentului moderat de dna Olga Balanici, profesoară la Colegiul Politehnic din Bălți,  a cuprins prezentări susținute de participanți la programele de formare ale proiectului: ”Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” și ”Dezvoltarea competenței de creare a resurselor educaționale digitale deschise pentru învățământul profesional tehnic”. Desfășurate în perioada 2020-2021, acestea au avut drept beneficiari circa 100 de persoane și au fost facilitate de profesori universitari și de cadre didactice din învățământul profesional tehnic formate ca formatori în cadrul proiectului ShiftEdu.

Dl Sergiu Coceaș (Centrul de Excelență în Construcții) a prezentat experiența instituției privind dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice. Dna Elena Mîrzac Gorincioi (Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”) a împărtășit avantajele pe care le oferă un grup creat Facebook în scopul consolidării comunității profesorilor, precum și eficientizării comunicării dintre cadrele didactice ale instituției. Dna Alla Țurcanu (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul) a prezentat un model de google site educațional pentru predarea sincronă la distanță. Dna Ana Luchianciuc (Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți) a descris în detalii funcționalitățile instrumentului Kahoot în procesul de evaluare a rezultatelor învățării. Dna Eugenia Covali (Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale) a prezentat gama largă de posibilități pe care le oferă platforma Moodle în procesul de evaluare, iar dna Natalia Gavrilenco (Colegiul ”Alexei Mateevici”) a realizat o vizită virtuală la muzeul Louvre, prin intermediul cărții digitale Bookcreator.

Rezultatele palpabile ale sesiunilor de instruire au fost circa 100 de produse digitale create pentru utilizare în cadrul activităților curriculare și extracurriculare la diverse discipline. Acestea au îmbogățit portofoliile cursanților cu instrumente bine structurate, utile, inovative și atractive și merită a fi împărtășite colegilor de breaslă, pentru îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare. Majoritatea au fost deja valorificate în demersurile la clasă și și-au probat valoarea instructiv-educativă, urmând a servi drept modele de folosire a tehnologiei în realizarea unor secvențe de lecție sau a lecțiilor în întregime, precum și de creare de noi resurse educaționale deschise.

Diseminarea practicilor de succes și a produselor digitale prin intermediul unor webinare, conferințe, instruiri, la nivel național și local instituțiilor, dar și publicarea acestora pe platforme de specialitate va conduce la un schimb eficient de experiență și la consolidarea comunității educaționale.