O ACȚIUNE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI AGRICOL

soya-4

Sprijinirea educaţiei agricole ca pilon al dezvoltării economice a țării; subvenționarea învățământului agricol; cooperarea între partenerii publici, privaţi şi sociali întru dezvoltarea acestuia; elaborarea standardelor ocupaţionale, a mecanismele de colaborare cu piaţa muncii, a strategiei de implicare a sectorului privat în îmbunătățirea ofertei educaţionale; creșterea atractivității unităților educaționale de profil etc. – sunt doar câteva dintre subiectele dezbătute în cadrul  Zilei liceelor agricole.

Evenimentul, unul în premieră pentru spațiul românesc, acțiune a campaniei Susținem învățământul preuniversitar agricol, iniţiată de Revista FERMA, a fost desfășurat în cadrul expoziţiei AgriPlanta-RomAgroTec (or. Fundulea, jud. Călăraşi) și a întrunit elevi, profesori, autorităţi, fermieri, firme din domeniu etc.

Printre invitați s-au numărat și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Educației Culturii și Cercetării, Comitetului sectorial, manageri și profesori din 7 instituții de învățământ profesional tehnic cu profil agricol din Republica Moldova (Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul  Agroindustrial din Râșcani, Școala Profesională din  Bubuieci, Colegiul de Viticultură și Vinificație din Stăuceni), participanți la o vizită de studiu organizată recent de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul Proiectului DevRAM, Partea I.