O nouă apariție editorială: ELABORAREA RAPOARTELOR AUTENTICE

Recent, colecția AICI ȘI ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA a fost completată cu o nouă apariție editorială, elaborată în cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Moldova/CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Services (LED).

Ghidul reprezintă un suport util și relevant pentru activitatea managerială, cu elemente de noutate și cu accent pe raportul autentic și funcțional. Elaborarea acestuia a fost precedată de mai multe activități de formare la subiect, cu participarea echipelor manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic, care au reliefat cele mai frecvente aspecte problematice legate de procesul de raportare și, în același timp, au abordat multiaspectual particularitățile și rolul raportului.

Scopul urmărit, prin lucrarea de față, este de a eficientiza activitatea managerială în procesul de elaborare și de evaluare a rapoartelor, valorificarea acestora în luarea de decizii și utilizarea datelor/recomandărilor pe care le furnizează pentru creșterea continuă a nivelului calității rezultatelor. Ne exprimăm speranța că invitația la reflecție, reperele și sugestiile propuse de autori vor schimba percepția asupra rapoartelor și vor accentua necesitatea și importanța elaborării unor rapoarte autentice, utile și valoroase pentru activitatea instituției, în general, și pentru cea managerială, în particular.

Cartea în variantă PDF poate fi găsită, accesând următorul LINK