O NOUĂ VIZITĂ DE STUDIU LA S.A. MOLDAGROTEHNICA

devram_15.12

 

Vizitele de studiu ale elevilor din învățământul profesional tehnic agricol la agenți economici, organizate în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, continuă. Ținta acestora este de a-i familiariza pe tineri cu specificul funcționării întreprinderilor, mari sau mici, cu tipurile de echipament în dotare și tehnologiile utilizate, cu inovațiile din domeniu, cu etapele înființării și managementul unei afaceri.

S.A. MOLDAGROTEHNICA din mun. Bălți este la cea de-a două experiență de gazdă a unei vizite de studiu în cadrul proiectului. Alegerea școlilor care pregătesc specialiști pentru exploatarea și reparația utilajului agricol nu este întâmplătoare. Compania este Laureată a Premiului de Stat în domeniul Calității, Productivității și Competitivității. Traseul pe care l-a parcurs de la fondare, în anul 1944, și până în prezent vorbește de la sine. De la atelier de reparație a mașinilor agricole și până la societate pe acțiuni producătoare de mașini,echipamente și tehnologii pentru complexul agroindustrial, cunoscută și peste hotarele republicii, aceasta a urcat multe trepte și a acumulat o experiență care trebuie împărtășită tinerilor.

De data aceasta, întreprinderea a fost vizitată de 18 elevi de la Colegiul Agroindustrial ”Gh. Răducan” din s. Grinăuți, r. Ocnița. Tinerii își fac studiile în anul II, grupa MA-19/2, specialitatea 71550 ”Mecanică agricolă”. Ca și colegii lor de la CAI Ungheni, ei au beneficiat de o întâlnire cu o realitate profesională și cu specialiști de înaltă calificare, de o excursie prin întreprindere și de informații despre procesul de producție, produsele furnizate pe piața internă și cea externă, tehnologiile aplicate, cerințele față de pregătirea și prestația angajaților, calitățile unui antreprenor.

Vizitele de studiu fac parte din acțiunile de orientare în carieră ale proiectului și își propun să contribuie la fortificarea parteneriatului dintre mediul educațional și cel antreprenorial, la creșterea atractivității specialităților din domeniul de interes al întreprinderilor, la sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.