O NOUĂ VIZITĂ TEMATICĂ PENTRU MEMBRII PLATFORMEI EDUCAŢIONALE LA LICEUL TEORETIC ”EVRICA” DIN RÂBNIŢA

undp

În 20 octombrie curent, un grup de 17 persoane din 14 instituţii educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului, au vizitat Liceul Teoretic ”Evrica” din oraşul Râbniţa. Activitatea face parte din proiectul realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Printre obiectivele activităţii date au fost: identificarea condiţiilor de fortificare a parteneriatelor în cadrul platformei educaţionale; familiarizarea cu condiţiile de activitate ale LT ”Evrica”, inclusiv cunoaşterea utilizării obiectului renovat în proiectul anterior; analiza oportunităţilor de iniţiere şi menţinere a parteneriatelor educaţionale; crearea condiţiilor pentru comunicare şi schimb de experienţă între membrii platformei educaţionale; determinarea punctelor forte şi aspectelor vulnerabile ale parteneriatelor existente, dar şi a riscurilor parteneriatelor din viitoarele proiecte comune şi stabilirea măsurilor necesare de întreprins pentru depăşirea anumitor obstacole/bariere în desfăşurarea calitativă a activităţilor educaţionale din viitoarele proiecte.

Activitatea s-a desfăşurat în manieră interactivă, purtând un caracter non-formal, aşa încât participanţii să se simtă liber, să întrebe şi să înveţe din experienţa gazdelor, dar şi a celorlalţi colegi. A prezentat mare interes descrierea şi analiza activităţii LT ”Evrica”, de către dna director Eugenia HALUS, care s-a manifestat ca un lider autentic, cu demnitate naţională şi umană deosebită. Implicarea liceului în diferite proiecte naţionale şi locale a permis soluţionarea multiplelor probleme, cu care ce confruntă instituţia, începând cu anul 1989.  Sesiunea de training dedicată modalităţilor de iniţiere şi menţinere a parteneriatelor, realizată de dna Viorica GORAŞ-POSTICĂ, expert în proiect, s-a axat pe aspecte practice pentru formarea unor abilităţi şi atitudini responsabile şi constructive, în vederea sporirii încrederii între actorii educaţionali de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, a fost o prezentare Power Point, cu discuţii în plen pe marginea slide-urilor, apoi a urmat o activitate pe echipe de ilustrare pe figura unui omuleţ a aspectelor pozitive/forte ale parteneriatelor, ale nevoilor acestora, dar şi a ceea ce cred şi simt participanţii vizavi de ele.

În cadrul vizitei şi activităţii de instruire, partenerii de pe ambele maluri ale Nistrului au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a face schimb de experienţă la problematica parteneriatelor. Echipele create pentru scrierea în comun a cererilor de finanţare au condus la consolidarea relaţiilor dintre reprezentanţii instituţiilor educaţionale din localităţile beneficiare ale proiectului. Munca în comun la scrierea cererilor de finanţare au apropiat poziţiile şi abordările problemelor comune şi constituie o bază solidă pentru durabilitatea parteneriatelor create în cadrul proiectelor. Una din realizările comune a constat în consolidarea platformei educaţionale prin implicarea membrilor acesteia la vizită şi la programul comun de formare. De asemenea, participanţii  au deprins practici de identificare a măsurilor de iniţiere şi menţinere durabilă a parteneriatelor educaţionale şi au înţeles cum trebuie de activat în cadrul platformei educaţionale şi de fortificat componenta ”consolidarea încrederii” prin intermediul parteneriatelor.

În final, managerii şi profesorii, beneficiari ai vizitei tematice, şi-au exprimat deschiderea şi disponibilitatea de continuare a colaborării între instituţiile de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în baza proiectelor educaţionale comune.

Transnistria-1024x170