O VIZITĂ DE STUDIU CE I-A DETERMINAT PE ELEVI ”SĂ CREASCĂ ÎN DOMENIU”

devram_15.12

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul a desfășurat cea de-a doua vizită de studiu la o instituție de profil, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. Laboratorul Central  Fitosanitar din mun. Chișinău este cel care a primit 17 elevi din anul terminal, grupa 44-S, specialitatea ”Siguranța produselor agroalimentare”. Scopul evenimentului, componentă a practicii ce precede probele de absolvire, a constat în studierea echipamentelor și a metodelor de analiză a indicilor de calitate a produselor de origine vegetală. Printre obiectivele urmărite, se numără: familiarizarea cu dotarea unui laborator fitosanitar acreditat și cu metodele de diagnosticare a producției de origine vegetală de import în vederea evitării pătrunderii organismelor de carantină fitosanitară pe teritoriul Republicii Moldova, precum și determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol și produse de origine nonanimală.

Elevii au vizitat 7 laboratoare, dotate cu utilaj și aparate performante: de entomologie, de micologie, de bacteriologie, de ierbologie, de biologia moleculară, de virusologie și de determinare a reziduurilor de pesticide. Colaboratorii instituției le-au demonstrat cum decurge procesul de pregătire a probelor pentru investigații și le-au explicat care sunt normele ce trebuie respectate (probele fiind codificate, pentru a exclude frauda alimentară). De asemenea, le-au descris cum funcționează aparatele și ustensilele folosite la analiza produsului, dar și sistemul de păstrare a rezultatelor investigațiilor (care sunt confidențiale) și importanța păstrării contraprobelor de produs pentru analize. Cercetarea la microscop a materialului de laborator (țesuturi de plante, dăunători microscopici de carantină, semințe cu micoze dezvoltate ș.a.) a constituit o altă secvență a vizitei.

Această inițiativă a proiectului ”DevRAM”, Partea I le-a oferit elevilor de la CEHTA posibilitatea de a-și consolida cunoștințele de specialitate, mai ales ce țin de diagnosticarea bolilor și dăunătorilor, a reziduurilor de pesticide și fertilizanți, a metalelor grele.

Vizitele de studiu fac parte din acțiunile de orientare în carieră și își propun să contribuie la fortificarea cooperării dintre sistemul educațional și mediul de afaceri, la atragerea tinerilor pentru a practica o specialitate din domeniul de interes al întreprinderilor, la sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.