OPORTUNITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL

logo
În perioada 21-23 februarie curent, în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, a fost pregătit şi desfășurat trainingul cu genericul Managementul educaţional – unul dintre cele 5 module planificate la compartimentul Management.
Scopul proiectului, realizat în perioada decembrie 2015-noiembrie 2018, constă în dezvoltarea capacităţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

 Beneficiari ai trainingului au fost 16 cadre manageriale din următoarele unităţi de învăţământ care oferă programe de instruire în domeniul TIC: Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică (Chişinău); Şcoala Profesională nr. 5 (Bălţi), Şcolile Profesionale nr. 4 şi nr. 9  din Chişinău; Colegiul Politehnic (Bălţi); Şcolile Profesionale din Soroca, Cupcini, Edineţ, Floreşti, Criuleni, Ungheni; Colegiul Iulia Hasdeu (Cahul); Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe (Chişinău).
Printre subiectele puse în discuţie enumerăm: Şcoala eficientă în contextul schimbării continue; Promovarea schimbării în şcoala profesională; Managementul schimbării. Etapele procesului; Formarea comportamentului proactiv al cadrelor de conducere pentru asigurarea unui management educaţional eficient; Gestionarea echipei după stilurile de comunicare – provocări actuale în managementul educaţional; Stiluri manageriale. Managementul situaţional; Managementul participativ. Implicarea resurselor umane; Leadership educaţional: de la abilitate la competenţă; Disfuncţii ale conducerii în echipă; Atributele unui lider eficient; Strategii de dezvoltare ale unei echipe de succes. Formatorii implicaţi, Ecaterina MOGA şi Svetlana ȘIȘCANU, au oferit un suport didactic consistent şi au facilitat în mod interactiv sesiunile de instruire, răspunzând necesităţilor şi aşteptărilor practicienilor.
Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova este implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC, şi al Guvernului României.

Lilia Nahaba,
coordonatoare de proiect