Personal de conducere pregătit pentru evaluarea calității în învățământ

Preocuparea pentru calitatea în învățământ și evaluarea acesteia este din ce în ce mai mare în spațiul nostru. Dovadă este și interesul de care se bucură programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL. Astăzi, 16 iunie, s-a încheiat o altă ediție, care a fost realizată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.
Desfășurat online, în format sincron și asincron, în perioada 5-15 iunie cu participarea unui grup
de manageri școlari, 50 la număr, și în perioada 6-16 iunie cu participarea unui grup de manageri de grădinițe, 72 la număr, programul a fost facilitat de formatoarele Tamara TONU și Ina IURCU și, respectiv, Olga TARLEV și Galina NIȚA.
Sesiunile de instruire au fost axate pe parcurgerea a două module – ”Evaluarea calității în instituțiile de învățământ general” și ”Evaluarea cadrelor de conducere din învățământul general”. Pe parcursul acesteia, au fost puse în discuție aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc. Componenta practică a formării a avut la bază o serie consistentă de exerciții și teste formative. Ca temă de casă, cursanții au completat cu dovezi și constatări 2
indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a instituțiilor educaționale și 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din sistem. Lucrările au fost prezentate în plen și analizate de formatoare și colegii, care au oferit un feedback constructiv și sugestii de îmbunătățire.
Programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, așteaptă noi doritori de a-și îmbunătăți competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.