PILOTAREA CURRICULUMULUI ”AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ” ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL AGRICOL

devram_15.12

Pilotarea curriculumului ”Agricultură ecologică”, elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, continuă. În acest proces sunt implicate toate instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol, nu doar cele beneficiare ale proiectului.

Elevii participanți la testare au fost familiarizați cu următoarele subiecte:

  •  ”Nutriția ecologică a animalelor domestice”, Unitatea de învățare ”Nutriția ecologică a animalelor și păsărilor domestice”, Modulul 9. ”Creșterea animalelor în sistem ecologic” (Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, grupa V-1831disciplina ”Creșterea  animalelor  în sistem  ecologic”, profesoară Nina Negara);
  •  ”Tehnologia de producere a vinurilor ecologice roșii”, Unitatea de învățare ”Vinificație ecologică”, Modulul 10.  ”Prelucrarea produselor ecologice de origine vegetală” (Centrul de Excelență în  Viticultură și Vinificație  din Chișinău, grupa TPOF-171, profesoară Olesea Nogailîc);
  • ”Degradarea solului. Măsuri de protecție”, Unitatea de învățare ”Solul –  baza sistemului de agricultură ecologică. Proprietăți, descriere, clasificare. Monitorizarea ecologică a solului”, Modulul 4.  ”Cultivarea terenurilor în sistem ecologic” (Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, grupa VO-191,  disciplina ”Bazele agronomiei I”, profesoară  Ecaterina Jiznev);
  • ”Tipuri de agroecosisteme  ̶  sisteme de agricultură: convențională, intensivă, extensivă, integrată, sustenabilă (durabilă), naturală, ecologică (organică, biologică), biodinamică, permacultura, agricultura forestieră”, Unitatea de învățare ”Aspecte generale ale agriculturii ecologice”,  Modulul 1. ”Bazele agriculturii ecologice” (Colegiul Agroindustrial din Ungheni, grupa A-201, disciplina ”Agricultura ecologică și protecția mediului”, profesoară  Norinela Vlas).

Lecțiile, fie de recapitulare a cunoștințelor, fie de comunicare și însușire a cunoștințelor noi, au respectat etapele cadrului ERRE, îmbinând activitatea  individuală a elevului, cu cea în perechi, în grup și frontală. Strategiile didactice pentru care s-a optat au fost dintre cele  mai diverse: expunerea, explicația, analiza și sinteza,  demonstrația, referatul, prezentarea Power Point, situațiile-problemă, conversația euristică, argumentarea, studiul de caz, diagrama Wenn, lectura cognitivă,  jocul de rol, algoritmizarea, ciorchinele etc.

Pilotarea are drept scop verificarea înțelegerii conținuturilor curriculumului ”Agricultură ecologică”, fiind monitorizate eficiența și oportunitatea practicilor agricole ecologice. 

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.