Planificarea dezvoltării educației interculturale și a dimensiunii de gen în curriculumul pedagogic de la USM

Pestalozzi-EIC

Pe 9 decembrie, echipa de proiect de la CE PRO DIDACTICA, s-a întâlnit cu profesorii de la Universitatea de Stat din Moldova implicați în proiectul Fundației Pestalozzi din Elveția ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat în parteneriat cu CE PRO DIDACTICA. Echipa de la USM, coordonată de dna dr. prof. univ. Maia ȘEVCIUC a elaborat structura și conceptul inițial al lucrărilor didactice ce vor fi elaborate până la finalul anului curent de studii: curriculum-ul pentru studii de masterat de EIC, ghidul metodologic, suportul de curs și îndrumarul pentru practică de specialitate.

Oportunitatea oferită de proiect vizează facultățile socio-umanistice cu profil pedagogic, inclusiv PSESAS, Litere, Istorie și Filozofie, iar autorii pieselor curriculare (mai mult de 10 persoane)  vor elabora materialele pentru un cerc cât mai larg de masteranzi. Procesul de dezvoltare curriculară este anticipat de un Program consistent de formare în domeniul dat , facilitat de experți din țară și de peste hotare.

Centrul Didactic de Resurse în domeniul Educației interculturale (sala 315 a, blocul 3), excelent renovat și dotat, a fost o gazdă prietenoasă și ne-a oferit ocazia de a actualiza necesitatea valorificării în procesul educațional a diverselor materiale didactice  și a echipamentului de aici. De asemenea, s-au reiterat   posibilitățile de dezvoltare profesională și de desfășurare a unor demersuri didactice de calitate, prin intermediul activităților din proiect și a multiplelor mijloace de învățământ (www.eic.prodidactica.md)