PLATFORMA EDUCAȚIE: Cadre manageriale și didactice din Ungheni și-au dezvoltatcompetențele de lucru în echipă

Clubul competențelor sociale / Soft Skills Club al PLATFORMEI EDUCAȚIE a înscris în palmaresul său o nouă secvență de instruire realizată cu implicarea participanților la trainingul FORMARE DE FORMATORI. Activitatea, cu genericul MUNCA ÎN ECHIPĂ – APANAJUL LUMII MODERNE, a avut loc pe 10 februarie curent, la Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU din Ungheni, și a fost moderată de Elena CREANGĂ și Veronica ROTARI, formatoare pregătită în cadrul proiectului.

Având la bază modelul de structurare a demersului Evocare – Realizare a sensului – Reflecție – Extindere, cele două sesiuni de training au fost axate pe abordarea următoarelor subiecte: Echipa. Stadiile de dezvoltare a echipei; Factori inhibitori și stimulatori ai lucrului în echipă; Premise teoretice ale organizării, desfășurării și evaluării activităților de învățare prin cooperare; Biblioteca ca model de cooperare în procesul didactic: valențe formative în dezvoltarea personalității elevilor din ciclul primar; Cooperarea cu biblioteca ca alternativă modernă de organizare a învățării; Aplicații. Testul BELBIN privind munca în echipă etc.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA (coordonatoare – Lilia NAHABA) și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.