PLATFORMA EDUCAȚIE: Despre comunicare eficientă cu membrii colectivului Gimnaziului din Vadul Rașcov

PLATFORMA EDUCAȚIE continuă ședințele Clubului competențelor sociale/Soft Skills Club desfășurate cu implicarea formatorilor pregătiți în cadrul proiectului. Gazda celei de-a doua secvențe de instruire, realizată astăzi, 27 ianuarie, a fost Gimnaziul DUMITRU MATCOVSCHI, Vadul Rașcov, Șoldănești. Activitatea, cu genericul COMUNICAREA EFICIENTĂ, a fost facilitată de Elena CREANGĂ și Rita NEGRU VODĂ, participantă la trainingul FORMARE DE FORMATORI.

Cele două sesiuni de învățare, organizate în cheia cadrului ERRE, au abordat, din perspectivă teoretică și practică, aspecte importante pentru dezvoltarea competențelor de comunicare didactică: Comunicarea: componente, forme și bariere; Comunicarea și relaționarea interpersonală; Decalogul comunicării; Argumente pentru o comunicare eficientă; Elevul NOSTRU: cum îl vedem noi, cum este și cum ne vede el; Cunoașterea elevului (a partenerului), condiție a dialogului; Importanța feedbackului în dialogul profesor-elev; Soluții/recomandări pentru eficientizarea comunicării didactice (la clasă) etc.

La activitate a fost prezentă și echipa de proiect a Centrul Educațional PRO DIDACTICA, coordonatoare –  Lilia NAHABA.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.