Platforma EDUCAȚIE: despre creativitatea pedagogică cu profesorii din Vadul Rașcov

Clubul competențelor sociale / Soft Skills Club, ale cărui ședințe sunt realizate cu implicarea formatorilor pregătiți în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE, pe data de 17 martie curent a înregistrat o nouă activitate. Axată pe dezvoltarea creativității cadrelor didactice, aceasta a avut loc la Gimnaziul DUMITRU MATCOVSCHI, Vadul Rașcov, Șoldănești, și a fost facilitată de Elena CREANGĂ și Rita NEGRU VODĂ, participantă la trainingul FORMARE DE FORMATORI.


”Magia activității cadrelor didactice nu se află în instrumente, ci în priceperea de a le aplica cât mai creativ”… Acesta a fost mottoul demersului, care a fost axat pe abordarea factorilor ce determină creativitatea individuală, a caracteristicilor persoanelor creative, a creativității din perspectiva competenței, a instrumentelor de stimulare a creativității, pentru proiectarea și organizarea unor activități eficiente, prin valorificarea capacităților de înnoire permanentă a acțiunilor educaționale, prin găsirea de soluții originale în sala de clasă. Desfășurate în cheia cadrului ERRE, cele două secvențe de instruire au pus în discuție următoarele subiecte:
Necesitatea promovării creativității în școală: realități și provocări; Creativitate versus randament școlar/profesional; Creativitate  nevoia de a fi creativi – motivația pentru activitatea de învățare; Climatul creativ și factorii creativității elevilor; Repere conceptuale privind creativitatea, creativitatea pedagogică și învățarea creative; Învățarea creativă şi antrenamentul creativ; Metode și tehnici specifice de stimulare a gândirii creative; Aplicații. Test de autoevaluare a abilităților creative.
Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.