Platforma ”Educație”: despre responsabilitatea unui parteneriat cu profesorii de la Ungheni

Ultima ședință a Clubului competențelor sociale / Soft Skills Club al PLATFORMEI ”EDUCAȚIE” a avut loc la Liceul ”M. EMINESCU” din Ungheni, pe data de 24 martie. Moderată de Elena CREANGĂ și Veronica ROTARI, formatoare formată în cadrul proiectului, activitatea a pus în discuție un subiect important pentru actul didactic: ponderea și potențialul parteneriatului profesor-bibliotecar și responsabilitatea acestuia pentru eficientizarea proceselor din școală, pentru deciziile luate, acţiunile realizate şi consecinţele acestor acţiuni.

Având la bază cadrul ERRE, instruirea s-a axat pe abordarea teoretică și, mai ales, practică a următoarelor aspecte: Responsabilitatea: repere noționale; Responsabilitatea – resursă

impunătoare a personalității; Nivelurile responsabilității; Componentele mecanismului psihologic al responsabilității; Succesiunea etapelor în ceea ce privește responsabilitatea personală; Recomandări metodologice de dezvoltare a responsabilității; Aplicații. Testarea nivelului de responsabilitate a actorilor educaționali.

În luna aprilie, PLATFORMA ”EDUCAȚIE” va organiza 2 arene virtuale, în cadrul cărora participanții la cele 6 ședințe ale Clubului competențelor sociale, formatori și beneficiari, se vor expune pe marginea rezultatelor activității. Proiectul PLATFORMA ”EDUCAȚIE” al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII este implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol. Faza actuală, realizată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.