PAIDEIA

Finanţator: Reţeaua Centrelor de Politică Educaţională NEPC, cu sediul la Zagreb, Croaţia.

Perioada de implementare:  Septembrie 2020 – August 2021.

Proiectul “Clubul de dezbateri PAIDEIA pentru cadrele didactice – noi provocări în mediul de învăţare online“ va aborda aspecte ale formării profesionale continue a cadrelor didactice prin intermediul şedinţelor clubului de dezbateri educaţionale, care se vor desfăşura atât online, cât şi offline. În condiţiile pandemiei COVID-2019, a lipsei investiţiilor consistente în sectorul dezvoltării profesionale continue, cadrele didactice se simt insuficient pregătite să asigure un proces didactic online de calitate, or o mare parte dintre ele nu dispun de cunoştinţe, competenţe privind valorificarea instrumentelor digitale online. Re-lansarea şedinţelor clubului PAIDEIA într-un nou format va spori şansele participării extinse a cadrelor didactice, care vor însuşi competenţe specifice (digitale, alfabetizare funcţională), precum şi va contribui la diseminarea şi promovarea bunelor practice educaţionale la nivel naţional.

Scopul proiectului: sprijinirea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice (formarea competenţelor specifice, digitale, alfabetizare funcţională etc.) prin intermediul şedinţelor online ale Clubului de dezbateri educaţionale PAIDEIA.

Obiective specifice:

 • Desfăşurarea unui studiu de evaluare a necesităţilor, cu scopul de a identifica domeniile de interes de formare continuă a cadrelor didactice;
 • Elaborarea a 9 subiecte privind formarea continuă a cadrelor didactice;
 • Organizarea şi moderarea a 18 şedinţe ale Clubului PAIDEIA, cu participarea a 500 de cadre didactice (9 şedinţe online şi 9 şedinţe faţă în faţă, inclusiv 3 şedinţe – desfăşurate în diferite regiuni ale țării);
 • Producerea a 3 videouri despre instrumente digitale de lucru pentru cadrele didactice şi 2 videouri privind experienţa participării la şedinţele Clubului PAIDEIA;
 • Publicarea unei culegeri care va prezenta subiectele dezbătute la şedinţele clubului PAIDEIA, inclusiv bunele practici educaţionale, ce vor fi diseminate la nivel naţional (variantă tipărită şi electronică).

Beneficiari:  peste 500 de cadre didactice din instituţii preuniversitare vor fi implicate în proiect (inclusiv 200 de cadre didactice din regiuni social vulnerabile vor beneficia de suport în formarea competenţelor digitale etc.);

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

 • Realizarea unui studiu de evaluare a necesităților de formare profesională continuă (chestionar online), cu scopul de a identifica subiectele de maxim interes și actualitate pentru cadrele didactice;
 • Elaborarea a 9 subiecte privind formarea continuă a cadrelor didactice, inclusiv învățarea online, securitatea în mediul online, comunicarea online, școala de acasă, alfabetizarea funcțională, educație pentru sănătate în perioada de criză, educație pentru integritate;
 • Elaborarea materialelor didactice pentru ședințele Clubului de către 9 formatori implicați, care vor sintetiza informațiile relevante de la ședințe, din studiile empirice, bunele practici și le vor expune în capitolele cărții;
 • Organizarea a 18 ședințe ale Clubului PAIDEIA, cu implicarea a peste 500 de cadre didactice (9 ședințe online și 9 ședințe față în față, 3 ședințe – desfășurate în  diferite regiuni ale țării);
 • Implicarea a 200 de cadre didactice din regiuni social vulnerabile și susținerea acestora în formarea profesională continuă (în mod special dobândirea de competențe digitale, alfabetizare funcțională etc.);
 • Publicarea și lansarea culegerii care va conține subiectele abordate în cadrul ședințelor Clubului PAIDEIA, inclusiv experiențele avansate ale cadrelor didactice (variantă tipărită și electronică).
 • Publicarea și diseminarea a 9 știri despre activitățile proiectului;
 • Producerea a 3 videouri despre instrumente digitale de lucru pentru cadrele didactice şi 2 videouri privind experienţa participării cadrelor didactice la şedinţele Clubului PAIDEIA;
 • Organizarea a 2 Conferințe (de lansare a proiectului și conferința finală), cu scopul extinderii audienței Clubului PAIDEIA și promovării bunelor practici educaționale la nivel național.

Impactul aşteptat: proiectul va contribui la dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice, prin dobândirea de competenţe digitale specifice, alfabetizare funcţională etc. De asemenea, cadrele didactice vor valorifica în procesul didactic noi instrumente de predare-învăţare-evaluare online, promovând totodată practici educaţionale avansate la nivel naţional.